Schoolkosten, bijdrage

Scholieren tussen de 18 en 30 jaar kunnen een bijdrage krijgen, waarmee u bijvoorbeeld schoolspullen kunt kopen. Dit heet tegemoetkoming scholieren. U vraagt deze tegemoetkoming aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Hoe werkt het?

De tegemoetkoming is een gift, u hoeft dit niet terug te betalen. Hoeveel u krijgt, hangt af van het inkomen van uw ouders en of u nog bij uw ouders in huis woont. U hebt recht op de tegemoetkoming als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U volgt in Nederland een voltijdopleiding in het voortgezet onderwijs (vo), voortgezet speciaal onderwijs (vso) of het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).
  • U bent tussen de 18 en 30 jaar oud. Of als u op het vso zit tussen de 18 en 20 jaar.
  • U hebt de Nederlandse nationaliteit. Als u niet de Nederlandse nationaliteit hebt, kunt u soms toch een tegemoetkoming krijgen. Kijk in het nationaliteitenschema van de DUO of dit voor u geldt.

Wat moet ik doen?

U vraagt de tegemoetkoming aan bij de DUO.

Als u op een particuliere school zit, kunt u bij de school informeren wat de mogelijkheden zijn.

Wat heb ik nodig?

Voor het aanvragen van de tegemoetkoming hebt u nodig:

  • uw DigiD
  • gegevens van uw school en opleiding

Hoelang duurt het?

De tegemoetkoming gaat in op de eerste dag van het kwartaal, nadat u 18 jaar bent geworden. Dit kan dus zijn op: 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.