Soms lijkt het wel of er steeds meer regels en formulieren bij komen. Is het invullen van een formulier of het begrijpen van een regeling soms lastig? Vraag de Sociaal Raadslieden om te helpen. De Sociaal Raadslieden zijn deskundig op het gebied van wetten, regelingen en voorzieningen. Zij helpen je om jouw weg te vinden in de soms lastige en complexe wet- en regelgeving. Sociaal Raadsliedenwerk is gratis voor alle inwoners van de gemeente Bergeijk.

U kunt een beroep doen op het Sociaal Raadliedenwerk als uw vraag of probleem betrekking heeft op:

  • Wmo (bijvoorbeeld eigen bijdrage CAK);
  • Uitkeringen (bijvoorbeeld WW, WIA, AOW, bijstand);
  • Schulden (bijvoorbeeld beslaglegging);
  • Minimaregelingen (bijvoorbeeld de individuele inkomenstoeslag of de participatieregeling);
  • Belastingen (bijvoorbeeld aanslagen of invordering);
  • Toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebondenbudget, kinderopvangtoeslag);
  • Wonen;
  • Werken;
  • Regelingen en voorzieningen bij verandering in leefsituatie zoals scheiden of overlijden.

Wilt u een afspraak maken met het Sociaal Raadsliedenwerk?

De Sociaal Raadslieden houden wekelijks spreekuur in het gemeentehuis van Bergeijk.

Neem voor het maken van een afspraak contact op met Maatschappelijke Dienstverlening.

Contactgegevens Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de Samenwerking Kempengemeenten:
Telefoonnummer: 0497 - 745 544
E-mailadres: md@kempengemeenten.nl

Elke werkdag is er telefonisch spreekuur van 09.00 uur tot 11.00 uur voor vragen over bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en Wmo.

Bezoekadres, alleen op afspraak:
Gemeentehuis Bladel | Markt 21 | 5531 BC Bladel
Postadres:
Postbus 66 | 5530 AB Bladel

Ook kunt u extra informatie vinden op de website van Samenwerking Kempengemeenten: Sociaal Raadslieden(externe link)