Spreekrecht in de raadscommissies

Voor inwoners is het mogelijk bij de vergaderingen van de raadscommissies spreektijd aan te vragen. De inspreekbijdrage moet wel gaan over een onderwerp dat op de agenda van de commissie staat. 

Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht of daarover iets wilt weten, dan kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@bergeijk.nl of telefonisch via 088 - 497 03 33.
Insprekers krijgen (maximaal) 5 minuten inspreektijd en kunnen zicht tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de commissievergadering aanmelden bij de griffie. U kunt uw schriftelijke inspreekbijdrage ook op voorhand delen met de griffie. 

Inspreken tijdens de raadsvergaderingen is niet mogelijk.