Op zoek naar een leuke en leerzame stage bij de gemeente Bergeijk? Hiervoor hebben we vaak verschillende mogelijkheden. Stuur ons je cv en een brief waarin je aangeeft waar je voorkeur naar uitgaat (functie, afdeling of onderzoeksopdracht). Vermeld ook welke opleiding je volgt en wanneer de stageperiode is. Doe je aanvraag voor een stageplaats zo vroeg mogelijk.

Mail je brief en CV naar hr@bergeijk.nl en dan nemen we je aanvraag in behandeling.

De gemeente Bergeijk is erkend als leerbedrijf. Dat betekent dat we bevoegd zijn om beroepspraktijkvorming voor het middelbaar beroepsonderwijs te verzorgen.

("")