Heb je de nationaliteit van 1 van de lidstaten van de Europese Unie? Dan kun je ervoor kiezen om in Nederland te stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

Je kunt er ook voor kiezen om te stemmen in je land van herkomst voor de leden van je eigen lidstaat. Je moet wel kiezen: 2 keer stemmen mag niet.

Heb je (ook) de Nederlandse nationaliteit, ben je 18 jaar of ouder en woon je in Bergeijk? Dan hoef je geen formulier in te vullen. Je bent dan automatisch geregistreerd als kiezer.

In je land van herkomst stemmen

Wil je stemmen in het EU-land waarvan je de nationaliteit hebt? Dan moet je in dat land aangeven dat je wilt stemmen als kiezer in het buitenland. Je mag dan niet in Nederland je stem uitbrengen en je krijgt ook geen stempas. Je hoeft dan niets door te geven aan de gemeente Bergeijk.

In Nederland stemmen

Wil je in Nederland stemmen? Dan moet je het registratieformulier invullen. Je stuurt het formulier samen met een kopie van je geldige legitimatiebewijs naar de gemeente.

Voorwaarden

Als je je al eerder hebt geregistreerd als kiezer in Nederland voor een eerdere Europees Parlementsverkiezing, dan hoef je dat niet nog een keer te doen.

Registratieformulier

Met dit formulier verklaar je niet van het kiesrecht te zijn uitgesloten, en niet in een andere lidstaat van de Europese Unie te zullen deelnemen aan de verkiezing van de leden van het Europees Parlement.

Registratieformulier Model Y 32 (Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland)(externe link)

Je kunt op drie manieren het registratieformulier Model Y 32 opsturen.

 • Via e-mail naar: verkiezingen@bergeijk.nl
 • Via de post:
  Gemeente Bergeijk
  Cluster Publiekszaken, verkiezingen
  Postbus 10.000
  5570 GA Bergeijk
 • Afgeven bij de balie in het gemeentehuis.

Bij het ingevulde en ondertekende formulier voeg je een kopie toe van: 

 • je geldige paspoort uit Nederland of een ander EU-land, of
 • je geldige rijbewijs uit Nederland of een ander EU-land, of 
 • je identiteitskaart uit Nederland, of 
 • een document waarover een vreemdeling ingevolge de Vreemdelingenwet 2000 moet beschikken ter vaststelling van zijn identiteit, nationaliteit, en verblijfsrechtelijke positie.

Het registratieformulier voor de verkiezing van het Europees Parlement moet uiterlijk op dinsdag 23 april 2024 door het cluster Publiekszaken van de gemeente Bergeijk zijn ontvangen.

Hoe lang duurt het?

Je ontvangt je stempas enkele weken voor de verkiezing.

Registratie intrekken

Heb je je eerder in Nederland geregistreerd voor de Europees Parlementsverkiezing, maar wil je bij de verkiezing in juni 2024 stemmen in het EU-land waarvan je de nationaliteit hebt? Stuur een e-mail naar verkiezingen@bergeijk.nl of bel naar 0497 - 551 455.