• U hebt een vergunning nodig als u een terras wilt plaatsen bij uw horecabedrijf. Zelfs als u het terras op eigen terrein plaatst.
  • Vraag de vergunning ook aan als u een bloembak of straatmeubel wilt plaatsen.

Als u schermen, daken of vlonders wilt plaatsen op uw terras dan kan het zijn dat u hiervoor een aparte omgevingsvergunning moet aanvragen.

Wat moet ik doen?

Een terras wordt aangemerkt als een lokaliteit behorende bij een horeca-inrichting. Het terras (met aanduiding van oppervlakte) dient derhalve ook op de Alcoholwetvergunning vermeld te staan. Een vergunning voor het plaatsen van een terras hoeft derhalve niet apart te worden aangevraagd. Op grond van uw Alcoholwetvergunning en exploitatievergunning is het toegestaan een terras te plaatsen.

Wat kost het?

Daar de terrasvergunning onderdeel uitmaakt van de exploitatievergunning, zijn er aan een terrasvergunning geen kosten verbonden.

Hoelang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente maak dan binnen 6 weken bezwaar.