Toegankelijkheid

Steeds meer mensen gebruiken onze website om informatie te vinden, zaken te regelen, en op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over de gemeente. Het is belangrijk dat iedereen de website kan gebruiken en begrijpen. Ook mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal, het lastig vinden om het internet te gebruiken, of (tijdelijk) een lichamelijke of geestelijke beperking hebben. Daarom werken we hard om onze online informatie voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk te maken. Op deze pagina lees je meer over hoe we dat doen.

Digitale toegankelijkheid

Wij proberen onze website zo digitaal toegankelijk mogelijk te maken. Digitale toegankelijkheid betekent dat iedereen gebruik kan maken onze website. Er zijn verschillende manieren waarop we werken aan digitale toegankelijkheid, bijvoorbeeld:

  • We bouwen onze webpagina's zo op dat ze goed gelezen kunnen worden door screenreaders (software die mensen met een visuele beperking gebruiken om een webpagina te lezen).
  • Met de knoppen 'Contrast verhogen' en 'Tekst vergroten' kan iedereen de tekst op onze website beter leesbaar maken.
  • Informatie die in een pdf-bestand staat, schrijven we waar mogelijk ook uit op een webpagina.
  • Als we een video plaatsen, zorgen we dat deze ook ondertiteling heeft, zodat mensen met een auditieve beperking ook alle informatie meekrijgen.
  • Met de ReadSpeaker knop kan iedereen teksten laten voorlezen en vertalen. 

Hoe meten we digitale toegankelijkheid?

Daarvoor kijken we naar de internationale richtlijn voor digitale toegankelijkheid: de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Onze huidige status toegankelijkheid vind je in het Dashboard Digitoegankelijk van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties:

Dashboard DigiToegankelijk gemeente Bergeijk

Begrijpelijke taal

Informatie moet niet alleen toegankelijk zijn, maar ook begrijpelijk. Daarom proberen we al onze teksten in begrijpelijke taal te schrijven. Waar dat kan, streven we naar B1-niveau.

Volgens de Rijksoverheid"Taalniveau B1 staat voor eenvoudig Nederlands. De overgrote meerderheid van de bevolking begrijpt teksten op taalniveau B1. Ook mensen die geen (hoge) opleiding hebben gehad. Een tekst op B1-niveau bestaat uit makkelijke woorden die bijna iedereen gebruikt. En uit korte, eenvoudige en actieve zinnen." 

Waar het echt niet anders kan, gebruiken we woorden die niet B1 zijn. Maar dit vermijden we zoveel mogelijk. Uit onderzoek blijkt namelijk dat zelfs mensen die moeilijke teksten wél begrijpen, over het algemeen liever een eenvoudige tekst lezen. 

ReadSpeaker

Op onze website kan je gebruik maken van ReadSpeaker. Dit is software die tekst kan voorlezen, vertalen en uitleggen. Iedereen kan ReadSpeaker gebruiken. Je hoeft hier niks voor te downloaden of installeren. Het instructiefilmpje op Youtube legt uit hoe ReadSpeaker werkt. Meer informatie over ReadSpeaker lees je op de website van ReadSpeaker.