Onze regio groeit als kool. Dat betekent meer mensen, huizen en bedrijven. Daarmee staan we voor grote uitdagingen. Dat vraagt dat we goed nadenken over hoe we ermee om willen gaan. Daarom nodigen je uit voor een Toekomstdialoog.

De Brainportregio, waarin de vier Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Eersel, Bladel en Bergeijk liggen, is aan het groeien. Dit zal in de toekomst ook gevolgen hebben voor onze gemeenten maar hoe dat is nog niet bekend. Duidelijk is wel dat er grote opdrachten liggen om te zorgen voor meer woningen, goede voorzieningen, het verbeteren van de bereikbaarheid en het welzijn van de inwoners. Maar die groei heeft ook gevolgen voor het landschap en het klimaat. 

We zijn benieuwd naar wat onze inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties belangrijk vinden in deze groei. Zodat we zo veel als mogelijk kunnen groeien op een manier die bij ons past. Doordacht. Met elkaar. En met aandacht voor alles wat onze gemeenten en onze kernen zo bijzonder maakt.

Toekomstdialoog de Kempen

In alle Kempengemeenten worden bijeenkomsten georganiseerd over Ontwikkelstrategie de Kempen. Tijdens deze ‘Toekomstdialoog de Kempen’ wordt uitgelegd wat ons te wachten staat en wat de Ontwikkelstrategie inhoudt. Daarna kunnen deelnemers met elkaar in gesprek (dialoog) om van elkaar te horen hoe men denkt over de juiste manier om onze regio te laten groeien. Samen nadenken dus over de toekomst van de Kempen. 

Deelnemen aan toekomstdialogen in Bergeijk

We ontmoeten je graag tijdens één van de toekomstdialogen in Bergeijk. De inloop is vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.
Klik op de datum en locatie van je keuze om je aan te melden.

Aanmelden dinsdag 16 april in Den Eijkholt, Luyksgestel

Aanmelden maandag 6 mei in De Buitengaander, Westerhoven

Aanmelden maandag 13 mei in Samen 't Loo, Bergeijk

Digitale vragenlijst

Ben je niet in de gelegenheid om te komen? Of wil je ons graag meer meegeven? Vul dan de digitale vragenlijst in.

Digitale vragenlijst Toekomstdialoog(externe link)

Tijdens de Toekomstdialogen gaan we in gesprek over deze groei, aan de hand van zeven belangrijke thema’s: 

  • Samenleving: hoe groeien we met behoud van alles wat de regio mooi en sterk maakt? 
  • Wonen: hoe zorgen we voor geschikte en betaalbare woningen voor iedereen? 
  • Landschap en klimaat: hoe zorgen we voor een goede balans tussen gebouwen, natuur en landbouw? 
  • Werken: waar verdienen we ons brood mee? 
  • Bereikbaarheid: hoe komen we vlot op onze bestemming met een passend vervoersmiddel? 
  • Voorzieningen: welke voorzieningen, zoals scholen, winkels en theaters, hebben we in de regio nodig? 
  • Welzijn: hoe blijven we gezond en gelukkig?
Illustratie Toekomstdialoog de Kempen met de vraag 'wij zoeken naar de balans tussen ruimte en groei, denk jij mee?'

Wat is de ‘Ontwikkelstrategie de Kempen?’

In de ‘Ontwikkelstrategie de Kempen’ leggen de colleges van de gemeenten Reusel-De Mierden, Eersel, Bladel en Bergeijk vast wat hun ruimtelijke strategie voor de komende jaren is op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en wat betekent voor de voorzieningen zoals scholen, huisarts, kinderopvang en natuur. 

Waarom vraagt de gemeente inwoners om mee te denken?

Het is belangrijk om samen na te denken over wat we willen behouden, versterken of juist toevoegen. Om onze zorgen te delen over hoe we de opdrachten kunnen gaan uitvoeren. Om van elkaar te horen hoe we denken over belangrijke onderwerpen zoals wonen, werken, voorzieningen en welzijn. 

Hebben we nog wel invloed op deze ontwikkeling?

De ontwikkelingen in onze regio zijn al in volle gang. Dat merk je aan de groei van bedrijven en de komst van werknemers uit het buitenland. De groei zelf is dus niet te stoppen. Wat we wel kunnen doen is helder krijgen wat voor mogelijkheden we in onze eigen gemeente zien om die groei de ruimte te geven. Met oog voor onze eigen behoeften en kansen voor onze kernen, zodat we die mogelijk mee kunnen nemen in de uiteindelijke uitvoering van de strategie.