Toestemmingsformulier eigen reisdocument minderjarige

Voor het aanvragen van een reisdocument voor een minderjarige is een toestemmingsverklaring nodig.

Een blanco toestemmingsverklaring kunt u hieronder downloaden en afdrukken.

De verklaring moet volledig worden ingevuld en voorzien van een kopie van het legitimatiebewijs.

Toestemmingsformulier eigen reisdocument minderjarige