Winkels zorgen mede voor de leefbaarheid van een dorp. Een gastvrij centrum heeft een sociale functie, creëert banen en heeft een grote aantrekkingskracht op klanten en andere ondernemers.

Omdat de algemene verwachting is dat het aantal m² detailhandel in de komende jaren verder zal afnemen, werkt de gemeente Bergeijk samen met retailondernemers en vastgoedeigenaren aan een compact centrum ’t Hof. Een concentratie van detailhandel met een veelheid aan voorzieningen die elkaar versterken. Voor bestaande detailhandelslocaties binnen de kern ’t Hof maar buiten het kernwinkelgebied kan het transformatiefonds eigenaren van winkelpanden ondersteunen.

Wat moet ik doen?

Bent u eigenaar van een winkelpand in de kern Bergeijk ’t Hof, maar zit u buiten het kernwinkelgebied? Overweegt u naar het kernwinkelgebied te verhuizen, te stoppen met uw winkel of verwacht u dat uw huurder gaat stoppen?

U kunt een aanvraag voor het transformatiefonds indienen via onderstaand formulier. We vragen hierbij om een toelichting en motivatie toe te voegen en tevens een offerte van een professioneel adviesbureau. In de offerte is vermeld welk pand het betreft en is een specificatie van de kosten opgenomen.

De subsidie moet zijn verleend vóórdat feitelijke subsidiabele kosten worden gemaakt. De aanvraag moet ingediend zijn vóór 1 januari 2026.

Hoe werkt het?

Het transformatiefonds vergoedt:

  1. Kosten die gemaakt worden voor een onderzoek naar een mogelijke andere bestemming dan detailhandel
  2. Kosten die gemaakt worden voor de bestemmingsplanwijziging van de locatie naar een andere functie dan detailhandel

Het transformatiefonds vergoedt 70% van de kosten met een maximum van € 5.000. Een ondernemer kan voor beide genoemde kosten (bestemmingsplanwijziging en onderzoek) een aanvraag indienen.