U mag niet zomaar een nieuwe uitrit of inrit maken naar de openbare weg of een bestaande uitrit of inrit aanpassen. Hiervoor heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Uitrit of inrit aanvragen via Omgevingsloket online

Wat kost het?

Er kunnen aanlegkosten in rekening worden gebracht als de gemeente de uitrit of inrit moet aanleggen. Deze kosten zijn afhankelijk van de ter plaatse uit te voeren werkzaamheden en worden vooraf aan u medegedeeld. Voor de behandeling van een aanvraag worden leges in rekening gebracht volgens de jaarlijks vastgestelde legesverordening.

Wat moet ik doen?

Via Omgevingsloket online kunt u de aanvraag meteen online indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten en per post bij ons bezorgen.

Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Wat moet ik meenemen?

De volgende informatie stuurt u mee met de aanvraag omgevingsvergunning:

  • een situatieschets met daarop aangegeven de locatie van de uitrit of inrit aan het voor-, zij- dan wel achtererf;
  • de afmeting van de nieuwe uitrit of inrit, dan wel van de te veranderen bestaande uitrit of inrit en de beoogde verandering daarvan;
  • de te gebruiken materialen;
  • de aanwezigheid van obstakels die in de weg staan voor het aanleggen of voor het gebruik van de uitrit of inrit, zoals bomen, lantaarnpalen en nutsvoorzieningen;
  • 2 foto's van de bestaande situatie.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Extra informatie

Een ingediende aanvraag omgevingsvergunning wordt gepubliceerd, net als het uiteindelijke besluit. Als er bij het invullen van het aanvraagformulier geen toestemming gegeven wordt om persoons- en adresgegevens van aanvrager of gemachtigde openbaar te maken, zijn deze gegevens niet door derden in te zien.