• Als u iets bent verloren of hebt gevonden, kunt u dit melden bij de gemeente. U hoeft geen aangifte te doen bij de politie.
  • Let op: U moet wél aangifte doen bij de politie als u denkt dat het om diefstal gaat.

Melding verloren of gevonden voorwerp

Melding gevonden fiets

Wat moet ik doen?

  • U doet aangifte van het verloren of gevonden voorwerp bij de gemeente. Als u uw identiteitsbewijs bent verloren, kunt u hiervan ook aangifte doen bij de gemeente.
  • Na de aangifte kunt u ervoor kiezen om het gevonden voorwerp zelf te bewaren. U krijgt dan een oproep van de gemeente als de eigenaar zich heeft gemeld.
  • U kunt het gevonden voorwerp ook in bewaring geven bij de gemeente. Vraag dan om een bewijs daarvan.
  • Als de gemeente uw verloren voorwerp denkt te hebben gevonden, krijgt u een oproep.

Aangifte bij diefstal

Ga altijd naar de politie om aangifte te doen van een gestolen voorwerp. U kunt dat persoonlijk doen op het politiebureau, maar vaak ook online.

Eigenaar worden van een gevonden voorwerp

Bij de aangifte kunt u aangeven dat u de eigenaar wilt worden van het gevonden voorwerp.

Voorwerpen met een dagwaarde tot € 450,- worden door de gemeente 3 maanden bewaard. Indien de eigenaar zich binnen deze periode niet heeft gemeld dan mag u het voorwerp binnen 1 maand afhalen bij de gemeente. Bewaart u het voorwerp zelf, dan moet u het 12 maanden bewaren. Daarna vervallen de eigendomsrechten van de eigenaar.

Voorwerpen met een dagwaarde boven € 450,- worden door de gemeente 12 maanden bewaard. Indien de eigenaar zich binnen deze periode niet heeft gemeld dan mag u het voorwerp binnen 1 maand afhalen bij de gemeente. Bewaart u het voorwerp zelf, dan moet u het ook 12 maanden bewaren en vervallen daarna de eigendomsrechten van de eigenaar.