Translate

Please use Google Translate to put the information on this webpage in:

Waar vind ik algemene informatie over de situatie in Oekraïne?

Algemene informatie over de situatie in Oekraïne en informatie over bijvoorbeeld standpunten van het kabinet, Kamerstukken en veelgestelde vragen staan op de centrale website van de Rijksoverheid(externe link).

Welk nummer kan ik bellen voor hulp?

Mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland gevlucht zijn, kunnen via een WhatsApp-hulplijn terecht bij het Rode Kruis. Daar worden zij zowel in het Engels als in het Oekraïens geholpen. Het nummer van de WhatsApp-hulplijn Rode Kruis is 06-48158053.

Ik ben inwoner en ik heb vragen, waar kan ik terecht?

Het informatienummer van het Rode Kruis voor hulp vragen en bieden is 070-4455888.
Dit is de Nederlandstalige informatielijn van het Rode Kruis voor inwoners die bijvoorbeeld vragen hebben over hoe ze tijdelijke huisvesting kunnen aanbieden of initiatieven willen melden om vluchtelingen te helpen. Maar bijvoorbeeld ook hoe ze een Oekraïense vluchteling in hun huis verder kunnen helpen met aanmelden in Nederland.

Ik wil helpen, wat kan ik doen?

Je kunt geld doneren, spullen verzamelen, onderdak bieden aan een vluchteling of als vrijwilliger helpen bij bijvoorbeeld de opvanglocaties. Ga naar Vluchtelingenwerk Nederland(externe link). Er zijn in de gemeente waar je woont vaak ook veel initiatieven die via social media worden verspreid.

 

Hoe kan ik geld doneren voor hulpgoederen en medische hulp?

Geld doneren is mogelijk via het Rode Kruis Nederland(externe link) of via Giro555.

Is het veilig om naar Oekraïne te reizen?

Als je vluchtelingen wilt ondersteunen kun je dat het beste vanuit Nederland doen. Op de centrale website van de Rijksoverheid(externe link) staat wat je het beste kunt doen.

Op welke locaties worden vluchtelingen opgevangen?

De opvanglocaties bestaan uit drie categorieën: crisisnoodopvang, doorstroomlocaties (voor maximaal een aantal weken) en langere termijn. Wat die laatste categorie betreft gaat het om huisvesting op een locatie waar vluchtelingen minimaal 6 maanden kunnen blijven.

Indien mogelijk worden vluchtelingen direct naar een opvangplek gebracht in de regio waar ze langere tijd kunnen verblijven.
 

Waar bevindt zich in VRBZO het Regionaal Registratie Punt (RRP)?

Dat bevindt zich bij Microlab in Eindhoven. 

Is er sprake van een verdeelsleutel over alle gemeenten?

In onze regio wordt geen verdeelsleutel gehanteerd. We gaan in overleg met gemeenten kijken welke locaties beschikbaar zijn en voor hoeveel vluchtelingen deze gereed te maken zijn.

Hoe lang worden vluchtelingen opgevangen?

Gelet op de onzekere situatie is dit nog niet duidelijk en hangt het af van de ontwikkelingen in Oekraïne. De opvanglocaties zijn voor minimaal 6 maanden beschikbaar.

Ik wil vluchtelingen uit Oekraïne onderdak bieden. Hoe pak ik dat aan?

Dan kun je terecht bij Vluchtelingenwerk Nederland(externe link) en bij Take care BnB(externe link) 

Zij geven meer praktische informatie en bieden de mogelijkheid om je aan te melden.
 

Ik heb op dit moment vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Waar kunnen zij voor de langere termijn terecht?

Heel fijn dat je noodopvang biedt voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zij kunnen zich melden bij de gemeente waar ze op dit moment verblijven. Vervolgens worden ze dan ingeschreven in de basisregistratie van de betreffende gemeente. Dat kan op afspraak in het gemeentehuis. Mochten deze vluchtelingen niet meer kunnen verblijven bij het gastgezin, dan moeten zij zich melden bij het Regionaal Registratiepunt (Microlab Eindhoven). Daar wordt bekeken waar plaats is op een locatie, liefst voor langere termijn. Als dat niet mogelijk is dan wordt naar een doorstroomlocatie gezocht. In het uiterste geval moet de vluchteling 24 tot 48 uur in de crisisnoodopvang verblijven.

Waar moet ik op letten bij het opvangen van vluchtelingen?

Kijk op de website van Take care BnB(externe link) voor enkele aandachtspunten.

Wat zijn de eisen voor een gastgezin voor alleenreizende Oekraïense kinderen?

In de regio VRBZO worden alleenreizende kinderen zonder gezag (dus zonder één van beide ouders) uit Oekraïne opgevangen in de gemeente Geldrop-Mierlo. Daar wordt de eerste opvang verzorgd . Uiteindelijk komen zij in een gastgezin terecht. Het is belangrijk dat het gastgezin voor deze kinderen een veilige plek is. Daarom bekijkt de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) of dat inderdaad zo is.

Zijn vluchtelingen verzekerd tegen medische kosten?

Medische kosten worden vergoed. Dit gebeurt op basis van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Oekraïense vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd, zijn verzekerd via de Regeling Medische zorg Asielzoekers.

Lees meer informatie over zorg en zorgkosten voor Oekraïners in Nederland(externe link).  

Zie ook - Zorg aan Oekraïense vluchtelingen(externe link)
 

Wat als ik geen huisarts kan vinden voor de Oekraïense vluchteling(en) die ik opvang?

Doordat de Oekraïense vluchteling(en) die u opvangt gebruik kan maken van dezelfde huisarts die u ook gebruikt kan het voorkomen dat deze huisarts geen plek heeft. Als dit het geval is neem dan kennis van het volgende bericht: 

Als uw eigen huisarts of de huisarts die u benadert heeft geen plek heeft voor de zorgvraag van de vluchteling kunt u contact opnemen met het GHOR bureau van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Zij zijn tijdens kantooruren (09.00 tot 17.00) te bereiken via dit mailadres: opschalingghorbzo@vrbzo.nl
Zij zullen binnen 24 uur contact met u opnemen om te werken naar een oplossing. Als u een mail stuurt begin dan het onderwerp met OEK zodat wij deze er makkelijk kunnen terugvinden. 

Ingeval van spoedeisende medische zorg bel 112!

Om u zo goed mogelijk te helpen bij het vinden van een huisarts voor de Oekraïense vluchteling hebben we de volgende informatie nodig:

  • Welke huisarts(en) heeft u al benaderd?
  • Om hoeveel vluchtelingen gaat het?
  • Wat is uw adres? (straatnaam, huisnummer en postcode)?
  • Op welk nummer bent u bereikbaar?

Hoe is de schoolopvang geregeld? Kunnen de kinderen naar school als ze hier worden opgevangen?

Leerplicht geldt voor alle minderjarige kinderen. Inzet is dat betrokken kinderen binnen drie maanden na opvang scholing krijgen. Dit geldt voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Dit gebeurt via de gemeente waar de opvang voor Oekraïners gevestigd is. Er wordt gewerkt aan een passend aanbod voor studenten die in Oekraïne een studie op MBO of HBO niveau volgden.

Ik zoek familie/vrienden die ook gevlucht zijn maar ik kan geen contact met ze krijgen. Is er een lijst met namen van mensen die worden opgevangen in deze regio?

Vluchtelingen kunnen mailen naar rfl@redcross.nl (restoring family links) of naar de website van het Rode Kruis(externe link) gaan en het contactformulier invullen. Dit is landelijk geregeld.