Hebt u overlast ervaren van een vertrekkend of landend vliegtuig op Luchthaven Eindhoven? Dan kunt u daar een melding van maken met het meldingsformulier hieronder. U ontvangt via e-mail een bevestiging van uw melding.

Direct een melding vliegverkeer indienen

U kunt ook telefonisch een melding doen via: 040 - 28 96 133. U spreekt dan de melding in via het antwoordapparaat.

Wat gebeurt er met uw melding?

Meldingen die voldoen aan de criteria genoemd in de meldingenprocedure, worden geregistreerd in het Airport Noise and Operations Managment System. Dit systeem geeft informatie over de route en de identiteit van vluchten in het luchtverkeersleidinggebied van Eindhoven. Zo kan worden onderzocht wat zich in de lucht heeft afgespeeld ten tijde van een melding. Als u dat wilt, ontvangt u hiervan een terugkoppeling.

Er zijn twee soorten van meldingen mogelijk:

  • Specifieke meldingen: specifiek vliegtuig
    U kunt een melding indienen over hinder van een specifiek vliegtuig.
  • Algemene meldingen: bepaald tijdstip
    U kunt ook een melding indienen over hinder op een bepaald tijdstip.

Antwoordtijd kan variëren

Wilt u graag een terugkoppeling over uw melding? Dan kunt u dit aangeven op het meldingsformulier. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen via de email. De antwoordtijd kan variëren. Dit is afhankelijk van drukte en de tijd die nodig is om uw melding te registreren. Ook kan het nodig zijn om specifieke zaken omtrent de melding of vliegbeweging nader te onderzoeken. 

Samen Op De Hoogte

Samen Op De Hoogte is het online platform van het Luchthaven Eindhoven Overleg. Daarnaast is Samen Op De Hoogte dé informatiebron voor iedereen die meer wil weten over het vliegverkeer op en rondom Luchthaven Eindhoven (de overkoepelende term voor zowel het militaire als het civiele luchtverkeer van en naar Eindhoven). Hier vindt u informatie over bijvoorbeeld vliegroutes, baangebruik en militaire oefeningen. Ook kunt u hier actueel vliegverkeer volgen en een melding doen over geluidhinder.

Eén loket voor vragen, informatie en meldingen

Structureel overleg met omwonenden en andere belanghebbenden over ontwikkelingen van het vliegverkeer is belangrijk. Samen Op De Hoogte wil hier een zo goed mogelijke bijdrage aan leveren. Met actuele informatievoorziening en kennisuitwisseling over vliegverkeer. En met de mogelijkheid om geluidhinder te melden, ter verbetering van hinderbeperkende maatregelen. Zo willen we de relatie tussen Luchthaven Eindhoven en omgeving versterken.

www.samenopdehoogte.nl