Samen houden we de gemeente schoon!

Zwerfafval staat bij veel Nederlanders in de top drie van de grootste ergernissen. Het zorgt voor een rommelig straatbeeld en is schadelijk voor dieren en het milieu. De gemeente Bergeijk zet zich op diverse vlakken in om onze gemeente schoon te houden. Dit doen we door voldoende afvalbakken te plaatsen en te ledigen, de openbare ruimte schoon te maken en gastlessen te verzorgen op alle basisscholen. Maar we ondersteunen ook vrijwilligers die zich willen inzetten om de buurt schoon te houden.

ZwerfAfval Pakker

‘ZAP'per’ is een afkorting voor Zwerf-Afval-Pakker. ZAP-vrijwilligers zijn inwoners van de gemeente Bergeijk die vrijwillig zwerfafval opruimen. Bijvoorbeeld wanneer ze een rondje (hard-)lopen, de hond uitlaten of bewust de natuur ingaan om zwerfafval op te ruimen. 

Meld u aan als ZAP'per!

Maak een melding

Hoe kom ik aan opruimspullen?

Als u aangemeld bent als ZAP'per krijgt u van de gemeente opschoonmaterialen in bruikleen. 

Waar kan ik zwerfafval opruimen (ZAP'pen)?

Het antwoord daarop is overal waar u wilt binnen de openbare ruimte: op straat, het buitengebied, speeltuintjes, parken, de sportvereniging. Overal waar u het nodig vindt. Uw veiligheid en die van anderen staat hierbij natuurlijk voorop.

Wanneer kan ik ZAP'pen?

Wanneer u maar wilt. U bent hier volledig vrij in. Hou wel een beetje rekening met de nachtrust van uw dorpsgenoten natuurlijk.

Hoe vaak moet ik zwerfafval opruimen?

U moet niets! Al het zwerfafval dat u opruimt maakt de omgeving een stukje schoner. Mocht u nu merken dat u niet (meer) toekomt aan het ZAP'pen, dan kunnen we uw opschoonmaterialen weer aan een ander doorgeven. Meld u af als ZAP'per. We komen de opschoonmaterialen vervolgens weer bij u ophalen. 

Wat moet ik doen met het opgehaald zwerfafval?

Het zwerfafval dat u opruimt tijdens het ZAP'pen wordt weer netjes opgehaald door KempenPlus. De zakken zwerfafval mogen daarvoor worden geplaatst bij de afvalbakken in de openbare ruimte. KempenPlus neemt deze mee tijdens hun vaste route.

De zakken mogen binnen de bebouwde kom aangeboden worden op zondag en woensdag. Buiten de  bebouwde komen mogen de zakken alleen op woensdag worden aangeboden. 
 

Kan ik ook extra materialen bestellen voor anderen die mee willen helpen?

U kunt zelf uw gezinsleden (partner/kinderen) aanmelden als ZAP-vrijwilliger als u op één adres woont. Vrienden, buren, clubgenoten, etc. kunnen zichzelf aanmelden om opschoonmaterialen te ontvangen.

Zijn er nog meer dingen die ik moet weten?

Tijdens het ZAP'pen bent u automatisch verzekerd via de gemeente tegen ongevallen en schade aan persoonlijke eigendommen. Verder krijgt u alle informatie die u nodig hebt na uw aanmelding opgestuurd zodat u deze altijd kunt raadplegen als u een vraag hebt.

Hoe zie ik waar andere ZAP-vrijwilligers actief zijn?

Om te zien waar andere ZAP-vrijwilligers actief zijn, kunt u de (gratis) Helemaal Groen-app gebruiken. Hiermee kunt u uzelf zichtbaar maken voor anderen en ziet u precies in welke gebieden nog niet is opgeruimd. 

Iets melden?

Komt u tijdens het opruimen van zwerfafval gevaarlijk afval of dumpingen tegen? Ruim dit dan niet zelf op. Maak hiervan een melding via de Meld & Herstel. De gemeente haalt het afval vervolgens op. 

Heeft u zwerfafval langs een rijksweg gezien? Meld dit dan via de gratis Landelijke Informatielijn  van Rijkswaterstaat  via 0800-8002.

Als u nog vragen heeft over het ZAP-programma, kunt u deze stellen via  het contactformulier.
 

Wie is Team Schoon?

Team Schoon is onderdeel van adviesbureau De Bries. Team Schoon ondersteunt de gemeente Bergeijk met de zwerfafvalaanpak binnen de gemeente. Heeft u een vraag die hier niet tussen stond? Laat het ons dan weten via  het contactformulier.