Samen houden we de gemeente schoon!

Zwerfafval staat bij veel Nederlanders in de top drie van de grootste ergernissen. Het zorgt voor een rommelig straatbeeld en is schadelijk voor dieren en het milieu. De gemeente Bergeijk zet zich op diverse vlakken in om onze gemeente schoon te houden. Dit doen we door voldoende afvalbakken te plaatsen en te ledigen, de openbare ruimte schoon te maken en gastlessen te verzorgen op alle basisscholen. Maar we ondersteunen ook vrijwilligers die zich willen inzetten om de buurt schoon te houden.

Meld u aan als ZAPper!

ZwerfAfvalPakkers

‘ZAPper’ is een afkorting voor Zwerf-Afval-Pakker. ZAP-vrijwilligers zijn inwoners van de gemeente Bergeijk die vrijwillig zwerfafval opruimen. Bijvoorbeeld wanneer ze een rondje (hard-)lopen, de hond uitlaten of bewust de natuur ingaan om zwerfafval op te ruimen. In de gemeente Bergeijk zijn al ruim 35 vrijwilligers actief!

Hoe kom ik aan opruimspullen?

Als u aangemeld bent als ZAPper krijgt u van de gemeente de volgende materialen in bruikleen:

  • 1 x afvalgrijper
  • 1 x paar handschoenen
  • 1 x veiligheidshesje
  • 1x speciale afvalzakken

Waar kan ik ZAPpen?

Overal waar u wilt binnen de openbare ruimte: op straat, het buitengebied, speeltuintjes, parken, uw sportvereniging, … Overal waar u het nodig vindt.

Wanneer kan ik ZAPpen?

Wanneer u zelf wilt. U bent hier volledig vrij in.

Hoe vaak moet ik zwerfafval opruimen?

U moet niets! Al het zwerfafval dat u opruimt maakt de omgeving een stukje schoner. Mocht u nu merken dat u niet (meer) toekomt aan het ZAPpen, dan kunnen we uw opschoonmaterialen weer aan een ander doorgeven. Neem hiervoor contact op met teamschoon@debries.eu.

Wat moet ik doen met het opgehaald zwerfafval?

Het zwerfafval dat u opruimt tijdens het ZAPpen wordt weer netjes opgehaald door KempenPlus. De zakken zwerfafval mogen daarvoor worden geplaatst bij de afvalbakken in de openbare ruimte. Kempen Plus neemt deze mee tijdens hun vaste route.

Kan ik ook extra materialen bestellen voor anderen die mee willen helpen?

U kunt zelf uw gezinsleden (partner/kinderen) aanmelden als ZAP-vrijwilliger. Vrienden, buren, clubgenoten, etc. kunnen zichzelf aanmelden om ook spullen te ontvangen.

Zijn er nog meer dingen die ik moet weten?

Tijdens het ZAPpen bent u automatisch verzekerd via de gemeente tegen ongevallen en schade aan persoonlijke eigendommen. Verder krijgt u alle informatie die u nodig hebt na uw aanmelding opgestuurd zodat u deze altijd kunt raadplegen als u een vraag hebt.

Wie is Team Schoon?

Team Schoon is onderdeel van adviesbureau De Bries (voorheen onsburo). Team Schoon ondersteunt de gemeente Bergeijk met de zwerfafvalaanpak binnen de gemeente.

Hebt u een vraag over zwerfafval die hier niet tussen stond?
Stuur een e-mail naar teamschoon@debries.eu of bel naar 06 - 27 82 77 53.