De verkoop en het afsteken van vuurwerk is net als vorige jaar verboden in het hele land. Het verbod geldt niet voor fop- en schertsvuurwerk (categorie F1), zoals trektouwtjes, knalerwten en sterretjes. Zo zorgen we er samen voor dat we de zorg niet extra belasten voor, tijdens en na oud en nieuw. Politie en Boa’s handhaven de vuurwerkregels. Als je je niet aan de regels houdt, is de straf een boete van minimaal € 100. De boete voor het afsteken van vuurwerk is € 250. Jongeren tot 18 jaar kunnen een Halt-straf krijgen als zij toch vuurwerk afsteken.

Het is ook verboden in het buitenland gekocht oudejaarsvuurwerk naar Nederland te vervoeren. De politie controleert daarom de komende tijd extra in de grensgebieden.

Veilig fop- en schertsvuurwerk afsteken

Tijdens de jaarwisseling 2021-2022 mag je wel klein vuurwerk zoals sterretjes, knalerwten en fonteinen afsteken (categorie F1). Iedereen van 12 jaar en ouder mag dit vuurwerk het hele jaar door kopen en afsteken. Fop- en schertsvuurwerk is het minst gevaarlijke vuurwerk. Toch gebeuren er regelmatig ongelukken mee. Sterretjes kunnen bijvoorbeeld brandwonden veroorzaken omdat ze meer dan 1.000 graden heet kunnen worden. Draag daarom altijd een vuurwerkbril, gebruik een aansteeklont en houd voldoen- de afstand van het vuurwerk. Rits je jas dicht en kijk uit met brandbare kleding en openstaande kleding zoals capuchons. Houd ook rekening met anderen en zorg dat je geen overlast veroorzaakt.
 

Waarom mag ik geen vuurwerk afsteken dit jaar?

Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen en op hulpverleners erg hoog. Het afsteken van vuurwerk zorgt voor extra drukte op de spoedeisende hulp, in de huisartsenposten en bij hulpverleners op straat. Daarom mag deze jaarwisseling geen vuurwerk worden verkocht, vervoerd en afgestoken.

Welke vuurwerk is verboden?

Deze jaarwisseling is oudejaarsvuurwerk (categorie F2) verboden. Dat is al het vuurwerk dat in andere jaren verkocht mag worden in de drie dagen voor oud en nieuw. Professioneel vuurwerk en illegaal vuurwerk was al verboden voor consumenten. Fop- en schertsvuurwerk, dit is klein vuurwerk zoals sterretjes, fonteinen en Bengaals vuur, is wel toegestaan.

Mag ik wel sterretjes afsteken?

Ja, je mag fop- en schertsvuurwerk afsteken. Dat is klein vuurwerk zoals sterretjes, grondbloemen, Bengaals vuur en fonteinen. Op de verpakking staat ‘categorie F1’. Dit vuurwerk is het hele jaar te koop. Vanaf 12 jaar mag je dit vuurwerk kopen en afsteken.

Kan ik een boete of straf krijgen als ik toch vuurwerk afsteek?

Als je verboden vuurwerk bezit, vervoert of afsteekt, kun je een boete of gevangenisstraf krijgen. De minimale boete is € 100 en een aantekening in het strafblad. Het afsteken van vuurwerk kost je € 250 en een aantekening in het strafblad. Jongeren tot 18 jaar kunnen bij minder zware overtredingen ook een Halt-straf krijgen. De gevangenisstraffen bij afsteken van (zwaar) illegaal vuurwerk kunnen flink oplopen.

Wie controleert het vuurwerkverbod?

Politie en Boa’s handhaven het tijdelijke vuurwerkverbod. De politie controleert de komende tijd ook extra in de grensgebieden.

Mag ik wel vuurwerk afsteken dat ik heb bewaard van twee jaar geleden?

Je mag alleen fop- en schertsvuurwerk afsteken. Dit zijn bijvoorbeeld sterretjes, fonteintjes en knalerwten. Op de verpakking staat ‘categorie F1’. Al het andere vuurwerk is deze jaarwisseling verboden. Vuurwerk dat twee jaar geleden is gekocht, mag je wel thuis bewaren.

Mag ik wel thuis vuurwerk bewaren?

Deze jaarwisseling mag je geen consumentenvuurwerk kopen, afsteken en vervoeren. Ook het bezit is verboden. Vuurwerk dat je twee jaar geleden hebt gekocht mag je thuis bewaren. Dit mag maximaal 25 kilo consumentenvuurwerk zijn en moet worden bewaard op een plek die niet voor het publiek toegankelijk is. Bijvoorbeeld in een afgesloten schuur of je huis.