Vuurwerk afsteken

Rond de jaarwisseling wordt er veel vuurwerk afgestoken door particulieren. Het gaat hier om consumentenvuurwerk. De gemeente zorgt ervoor dat je alleen legaal vuurwerk kunt kopen op de daarvoor aangewezen tijden en bij de erkende handelaren. Ook handhaaft de gemeente de regels voor het afsteken van vuurwerk.

Vuurwerk afsteken

Je mag vuurwerk afsteken van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Op andere tijden is het verboden vuurwerk af te steken. Alleen professionele bedrijven mogen dat.

Aangewezen vuurwerkvrije zones

Géén vuurwerk mag worden afgestoken op het plein en in de portieken bij de Jumbo aan de Elsenhof te Bergeijk en op minder dan 100 meter afstand van de zorgcentra ’t Hofhuys aan de Eerselsedijk 2 te Bergeijk en Lucia aan de Kerkstraat 56 te Luyksgestel. Deze gebieden zijn namelijk aangewezen als vuurwerkvrije zones.

Schieten met carbid

Het schieten met carbid is uitsluitend toegestaan met ontheffing. 
Het college is bevoegd ontheffing te verlenen buiten de bebouwde kom van 31 december 10.00 uur tot 18.00 uur. 

Daarnaast gelden voor het schieten met carbid de volgende regels die in acht moeten worden genomen: 

 1. Degene die carbid schiet of daarbij behulpzaam is dient 18 jaar of ouder te zijn;
 2. Degene die carbid schiet of daarbij behulpzaam is mag niet onder invloed van alcohol of drugs zijn;
 3. De inhoud van de bus waarmee geschoten wordt mag buiten de bebouwde kom maximaal 40 liter bedragen;
 4. De vaten moeten zijn afgesloten met zacht materiaal (bv. voetbal of plastic zak);
 5. Binnen een cirkel van 100 meter rond de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt mogen niet meer dan twee bussen gebruikt worden voor het schieten van carbid dan wel gebruiksklaar aanwezig worden gehouden voor carbid schieten;
 6. Het zogenaamde vrij schootsveld moet tenminste 75 meter bedragen en binnen deze ruimte mogen geen openbare paden en/of wegen zijn gelegen;
 7. Carbid schieten mag alleen in de tegengestelde richting van de dichtst bijgelegen woonbebouwing; 
 8. De locatie waar het carbid schieten plaatsvindt ligt op ten minste: 75 meter van de woonbebouwing, 300 meter van medische en zorginstellingen en 300 meter van inrichtingen waar dieren worden gehouden;
 9. De locatie waar het carbid schieten plaatsvindt wordt afgesloten met linten of ander vergelijkbaar materiaal zodat toeschouwers niet in de nabijheid van de melkbussen en niet in de schietrichting kunnen komen;
 10. De toeschouwers dienen op tenminste 25 meter afstand van het carbid schieten te worden gehouden;
 11. Er mogen geen handelingen worden verricht of nagelaten, waarvan degene die het carbid schieten verricht, weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade en/of hinder kan optreden voor mens en milieu;
 12. Alle door bevoegde ambtenaren van politie, brandweer en gemeente te geven aanwijzingen dienen strikt en onverwijld te worden opgevolgd.

Overlast

Als je overlast ervaart van het afsteken van vuurwerk of ziet dat door of met vuurwerk vernielingen worden aangericht, kun je dit melden via de Meld- en Herstel of je belt met de politie via 0900-8844. Ook is het mogelijk een melding van vuurwerkoverlast te doen bij de politie.

Voor de politie is het van belang dat je dan doorgeeft een signalement van de veroorzaker(s), de exacte locatie, de mate van overlast, en of er schade is.

Extra informatie

Legaal vuurwerk is te herkennen aan de aanduiding 'bestemd voor particulier gebruik'. Op het etiket moet het volgende staan:

 • een vermelding of afbeelding van het soort vuurwerk met de te verwachten effecten
 • de (handels)naam en het adres van de in Nederland gevestigde fabrikant, importeur of handelaar
 • het artikelnummer van de fabrikant en het productiejaar
 • een goede Nederlandstalige gebruiksaanwijzing
 • de minimumleeftijd van de persoon aan wie het vuurwerk verkocht mag worden
 • de zin: uitsluitend buitenshuis te gebruiken
 • de NEM: de totale hoeveelheid pyrotechnische stof in het product

Voldoet vuurwerk niet aan alle bovenstaande criteria? Dan is het illegaal. U mag geen illegaal vuurwerk kopen of afsteken. Koop vuurwerk altijd bij een winkelier met een geldige vergunning. Dan weet u zeker dat het vuurwerk legaal is. Deze winkeliers hebben in de etalage een biljet met de tekst: 'Verkoop vuurwerk. Roken en open vuur verboden.'