Meer dan de helft van onze energie gebruiken we om onze huizen en gebouwen te verwarmen. Terwijl maar een paar maanden in het jaar de verwarming aan staat. Door slim en duurzaam te verwarmen kan iedereen besparen op energie, CO2-uitstoot én de portemonnee. Bovendien is een duurzame woning aangenamer, comfortabeler én meer waard. 

Transitievisie Warmte Bergeijk

Wereldwijd en in Nederland zijn afspraken over het klimaat gemaakt. Gemeenten hebben van de Rijksoverheid de opdracht gekregen om aan de slag te gaan met het isoleren en aardgasvrij maken van woningen en andere gebouwen (de warmtetransitie). Gemeenten stellen daarom een Transitievisie Warmte op met hoe en wanneer alle woningen en gebouwen verduurzaamd worden.

Lees de Transitievisie Warmte gemeente Bergeijk(externe link)

Uw eigen woning verduurzamen?

Neem de tijd om uw woning te verduurzamen. Verdiep u in de mogelijkheden die er zijn voor uw specifieke woning. Vereniging KempenEnergie(externe link) helpt u met onafhankelijke informatie of loop eens binnen bij het Energieloket voor vrijblijvend advies.

Zowel de Rijksoverheid als de gemeente Bergeijk geven subsidie op o.a. isolatie en warmtepompen. 
Ook kunt u geld lenen voor het verduurzamen van uw woning bij onder andere het Warmtefonds

Meer informatie over subsidies en leningen

Wilt u samen met uw buren aan de slag? Laat het ons weten! Initiatieven waarbij gehele straten of wijken willen verduurzamen ondersteunen we graag.

Maak uw woning klaar-voor-aardgasvrij

Tot 2030 zet de gemeente Bergeijk in op het stap-voor-stap verduurzamen van woningen en gebouwen. We noemen dat ‘klaar-voor-aardgasvrij’ maken. Dat betekent dat woningen en gebouwen nog wel gebruik maken van (een beetje) aardgas maar dat deze met duurzame maatregelen gereed worden gemaakt om in de toekomst (met een relatief kleine stap) van het aardgas af te gaan.

Stap-voor-stap verduurzamen begint met energiezuinige ventilatie en goede isolatie en HR++ glas. Vervolg-stappen zijn zonnepanelen, (hybride) warmtepompen, zonneboilers, inductie koken, vloerverwarming en batterijen voor energieopslag. Deze maatregelen zorgen bovendien voor een lagere energierekening, een verhoogd wooncomfort en de woning stijgt in waarde.

Cv-ketel kapot?

Is uw cv-ketel defect of dringend aan vervanging toe? Maar is uw woning nog niet klaar voor de stap naar aardgasvrij? Tot 2030 zien we energiezuinige cv-ketels, eventueel in combinatie met een (hybride) warmtepomp als een oplossing voor u. Bij zo’n hybride systeem zorgt de warmtepomp ervoor dat het grootste gedeelte van het jaar de woning verwarmd wordt m.b.v. elektriciteit. Alleen op koude dagen springt de cv-ketel aan om de woning op temperatuur te houden en wordt gebruik gemaakt van aardgas. 

Voor woningen die al wel klaar zijn voor de stap naar aardgasvrij raden we een warmtepomp aan.

Ambities en snelheid

We streven er naar dat in 2025 zo’n 70% van de woning- en gebouweigenaren in Bergeijk een idee heeft van de stappen die zij moeten zetten om klaar-voor-aardgasvrij (aardgasvrij-ready) te worden. In 2030 is dit 95%. Ook streven we er naar dat in 2030 50% van de woningen en gebouwen in Bergeijk geïsoleerd is en 70% van de elektriciteitsbehoefte van de gebouwde omgeving wordt voorzien in zonne-energie van daken.

Hoe hebben we onze visie ontwikkeld?

De Transitievisie Warmte is samen met experts en stakeholders opgesteld; woningbouwcorporaties, Netbeheerder, KempenEnergie, Platform Ondernemend Bergeijk, het waterschap en van de gemeente Bergeijk de portefeuillehouders energietransitie en duurzaam wonen en afdelingen milieu, RO, wonen, beheer en riool. Daarnaast is de visie voorgelegd aan inwoners en andere geïnteresseerden. In verschillende bijeenkomsten is met hen de inhoud van de visie besproken en input opgehaald en verwerkt. 

Ook in de uitvoering van de visie blijven de stakeholders betrokken. Zo gaan we met woningbouwcorporaties aan de slag om huurwoningen te verduurzamen en helpt KempenEnergie o.a. met onafhankelijk advies voor woningeigenaren. 

Energiedashboard

Het energiedashboard van Bergeijk geeft een beeld van het energieverbruik en de CO2-uitstoot in Bergeijk. Het geeft inzicht in waar we nu staan (2018) en waar we in 2030 hopen te zijn.

De eerste grafiek in het energiedashboard toont de huidige CO2-uitstoot per sector nu (hiervoor gebruiken we het jaar 2018) en in 2030 op basis van de gemaakte keuzes voor de gebouwde omgeving (huishoudens en utiliteit) in deze Transitievisie Warmte. 

De tweede grafiek in het energiedashboard laat zien dat een groot gedeelte van het energieverbruik in Bergeijk is toe te schrijven aan het verwarmen van de gebouwde omgeving (huishoudens en gebouwen). Die warmte wordt nu grotendeels geproduceerd door aardgas. Dit laat duidelijk zien dat de gebouwde omgeving een belangrijke plaats inneemt in de energie- en warmtetransitie. Omdat we in 2030 verwachten veel meer duurzame energie op te wekken dan in 2018 daalt de CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 2018.

De taartdiagrammen (4 en 5) laten zien welke deel van de warmtevraag wordt ingevuld per technologie. Hier is goed te zien hoeveel aardgas we nu (2018) nog gebruiken voor onze ruimteverwarming. Opvallend is dat all-electric, zoals verwarmen met een warmtepomp, procentueel niet zo héél veel meer is geworden. Van 2.8% naar 6.6% in 2030. Dit komt omdat all-electric verwarmen zo efficiënt is. Er is veel minder elektriciteit nodig (t.o.v. bijvoorbeeld gas) om dezelfde hoeveel warmte te produceren. Ook verwachten we dat in 2030 het grootste deel van de verbruikte elektriciteit groen is. Daarom is in de eerste grafiek van het dashboard met CO2-uitstoot een daling te zien in 2030.