De welstandscommissie adviseert bij bouwplannen die welstandplichtig zijn conform de vastgestelde welstandsnot van de gemeente Bergeijk.

Als er gemeentelijke- of rijksmonumenten verbouwd worden, wordt de welstandscommissie uitgebreid met één of meerdere personen met specifieke kennis omtrent monumenten.