Als u door een ziekte, beperking of ouderdom uw woning niet meer normaal kunt gebruiken, kan de gemeente u helpen. Bijvoorbeeld door de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren. Deze hulp van de gemeente heet een woonvoorziening.

Contact

Wilt u een woonvoorziening aanvragen?

Neem contact op met het Zorgloket Bergeijk of met de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de Samenwerking Kempengemeenten 

Ook kunt u extra informatie vinden op de website van de Samenwerking Kempengemeenten: Woningaanpassing