Gemeenteraad

Gemeenteraad

Gemeenteraad | Griffie | Presidium
Politieke Partijen | Rekenkamercommissie

Organisatie

Organisatie

Managementteam | Organisatie | Vacatures

Brandweer

Brandweer

Brandweerpost Bergeijk
Contactgevens brandweer

College van B&W

College van B&W

College van B&W | B&W besluitenlijsten
Contact met het college van B&W
Coalitieakkoord | Toekomst van Bergeijk

Financiën

Financiën

Begroting | Bestuursrapportages
Perspectievennota | Jaarstukken
Belastingloket

Commissies

Commissies

Commissie Algemene Bestuurlijke Zaken
Commissie Grondgebiedzaken
Commissie Maatschappelijke Zaken
Commissie Bezwaarschriften |
Adviesraad Sociaal Domein | Kempencommissie

Regelgeving

Regelgeving

Beleidsregels | Gemeenteblad | Verordeningen

Sluit venster x

Op dit moment onderzoeken we de digitale dienstverlening. De rekenkamercommissie doet onafhankelijk onderzoek om het beleid van de gemeente te beoordelen. De gemeentelijke website speelt daarbij een belangrijke rol. Daarom willen we graag van u weten wat u van deze website vindt. Dat helpt ons om aanbevelingen te doen om de dienstverlening nog beter te maken. Het invullen van de enquête kost hooguit een minuut.

Direct de enquête invullen