Naam: Ronald van Kouteren
Telefoonnummer: 06 - 53 08 03 59
E-mailadres: ronald@kempeninbeweging.nl

Ronald woont in Bladel en is een recreatieve allround sporter. In zijn jeugd was volleybal zijn sport. Daarnaast zit het organiseren van sport in zijn genen. In die hoedanigheid is hij al 24 jaar bestuurslid van de regionale turnvereniging en organisator van verschillende evenementen.

Wat doet hij in zijn huidige functie?

Ronald helpt vooral sport- en beweegaanbieders zich voor te bereiden op de toekomst zodat er een gezonde organisatie staat die in staat is om meer mensen in beweging te krijgen. Daarbij verbindt hij sport en bewegen ook met domeinen als zorg en sociaal welzijn. In zijn functie heeft hij een aanjagende en initiërende rol bij de uitvoering van het Sportakkoord en het GALA , voert hij werkzaamheden uit voor Stichting Kempen in Bewegen en zorgt voor de koppeling naar (gemeentelijke) ambities op het gebied van sport, bewegen, gezondheid, preventie en sociale basis. Daarnaast werkt hij veel samen met de adviseur lokale sport en de Kempische sport- en beweegaanbieders. 

Waarvoor kunnen inwoners/organisaties/verenigingen hem benaderen?

In feite met elke ondersteuningsvraag. Binnen Stichting Kempen in beweging, de uitvoerende instantie van het Kempisch sport- en beweegakkoord hebben we twee hulpmiddelen. Namelijk het uitvoeringsbudget voor projecten die bijdragen aan het realiseren van de ambities om meer mensen in de Kempen in beweging te krijgen én het service loket van NOC*NSF waarin van alle sportbonden ondersteuningsvormen zitten tegen sterk gereduceerde tarieven of zelfs gratis. De website van Stichting Kempen in Bewegen is www.kempeninbeweging.nl(externe link)

Wat is zijn favoriete bezigheid buiten het werk om?

Buiten het werk om kookt hij graag.