Het kabinet heeft een regeling aangekondigd aan om lagere inkomens die in de problemen (dreigen) te komen wegens de stijgende energieprijzen te ondersteunen. Inmiddels is het wetsvoorstel over de eenmalige energietoeslag door minister Schouten aan de Tweede Kamer aangeboden. Met het wetsvoorstel krijgen gemeenten de bevoegdheid om in het kalenderjaar 2022 een eenmalige energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen.

De Kempengemeenten trekken samen op bij de de uitvoering van deze regeling. De afdeling Maatschappelijk Dienstverlening van de Samenwerking Kempengemeenten voert deze regeling voor ons uit. Het college van B&W heeft de beleidsregels ondertussen officieel vastgesteld. Inwoners met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen.

Wat moet ik doen?

  • Ontvang u een uitkering van de gemeente? Of ontvangt u een aio-aanvulling op uw AOW-pensioen van de SVB? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt de energietoeslag uiterlijk eind mei vanzelf.
  • Moet u rond komen van een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm? En voldoet u aan de voorwaarden die gesteld worden? Dan kunt u een aanvraag indienen. De voorwaarden en normbedragen vindt u op www.kempengemeenten.nl/energietoeslag. Ook het aanvraagformulier is te vinden op deze website.