Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is de algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en is tevens de eerste adviseur van de burgemeester en het college van B&W. De gemeentesecretaris vormt de schakel tussen de ambtenaren en het bestuur. Hij woont de vergaderingen van het college bij en ondertekent samen met de burgemeester alle collegebesluiten.


De gemeentesecretaris is bestuurder vanuit de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

De gemeentesecretaris is lid van de directie van de Samenwerking Kempengemeenten, die bestaat uit 5 gemeentesecretarissen van de samenwerkende Kempengemeenten, te weten: Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden.