Op de foto ziet u van links naar rechts, de afdelingshoofden Hilde van de Ven (Maatschappij & Ruimte), Jan de Greef (Beheer Ruimte & Organisatie) en Eric Geraerts (Dienstverlening & Veiligheid).

Niet op de foto, gemeentesecretaris / algemeen directeur Dries Ewalds en het afdelingshoofd Bedrijfsvoering (vacature).