Op de foto ziet u van links naar rechts, gemeentesecretaris Hans Loos en de afdelingshoofden Hilde van de Ven (Beleid en Ontwikkeling), Jan de Greef (Beheer Ruimte) en Eric Geraerts (Bedrijfsvoering en Publiekszaken).