Op de foto ziet u van links naar rechts, de afdelingshoofden Hilde van de Ven (Beleid en Ontwikkeling), Jan de Greef (Beheer Ruimte) en Eric Geraerts (Bedrijfsvoering en Publiekszaken).

Niet op de foto, gemeentesecretaris ad interim Jacko van der Windt.