Wij zijn voornemens een herinrichtingsplan te maken van de straat de Bucht en Buchtdwarsstraat in Bergeijk. Het betreft een plan voor een totale herinrichting vanaf de aansluiting met de Riethovensedijk tot de Enderakkers. Hierin is ook een rioolreconstructie voorzien. 

Voortgang

 1. Afgerond: Aftrap herinrichting de Bucht, Bergeijk -

  Om het proces in aanloop naar het plan toe te lichten, is er een eerste informatieavond geweest op donderdag 17 februari om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Bergeijk. Naast een presentatie over het proces is de avond gebruikt om een klankbordgroep te formeren. Circa 10 personen hebben zich voor de klankbordgroep aangemeld. Met deze groep willen we een aantal sessies doorlopen, waarbij we input en feedback ophalen.

  Als laatste hebben we de avond gebruikt om de aanwezigen te informeren over onze stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater. Met deze regeling, die we inzetten op onze herinrichtingsprojecten, willen we aanwonenden stimuleren om dakwater te bergen op eigen terrein.

  Presentatie aftrap herinrichting De Bucht

 2. Nog te doen: Eerste sessie klankbordgroep

  Eerste kwartaal 2022

 3. Nog te doen: Tweede sessie klankbordgroep

  Derde kwartaal 2022

 4. Nog te doen: Derde sessie klankbordgroep

  Tweede kwartaal 2022

 5. Nog te doen: Vierde sessie klankbordgroep

  Tweede kwartaal 2022