Wij zijn voornemens een herinrichtingsplan te maken van de hoofdwegen binnen de kom van de Weebosch. Het betreft een plan voor een totale herinrichting. Hierin is ook een rioolreconstructie voorzien.

Voortgang

 1. Afgerond: Aftrap herinrichting Weebosch, St. Gerardusweg en Witrijtseweg binnen de kom -

  Om het proces in aanloop naar het plan toe te lichten, is er een eerste informatieavond geweest op dinsdag 8 maart om 20.00 uur in buurthuis ’t Sant op de Weebosch.  Naast een presentatie over het proces is de avond gebruikt om een klankbordgroep te formeren. Circa 10 personen hebben zich voor de klankbordgroep aangemeld. Met deze groep willen we een aantal sessies doorlopen, waarbij we input en feedback ophalen. 

  Als laatste hebben we de avond gebruikt om de aanwezigen te informeren over onze stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater. Met deze regeling, die we inzetten op onze herinrichtingsprojecten, willen we aanwonenden stimuleren om dakwater te bergen op eigen terrein.  

  Presentatie aftrap herinrichting Weebosch, St. Gerardusweg en Witrijtseweg binnen de kom 

 2. Nog te doen: Informatieavond herinrichting Weebosch, St. Gerardusweg en Witrijtseweg binnen de kom ontwerpplan

  De aftrap van dit proces was tijdens een algemene informatieavond op 8 maart 2022. We hebben toen een klankbordgroep opgericht, waarmee we de afgelopen tijd samen met een adviesbureau een ontwerp hebben gemaakt.

  Tijdens het ontwerpproces hebben we een opmerkelijke constatering gedaan. Op veel plaatsen blijkt gemeentelijke grond in particulier gebruik te zijn genomen, voornamelijk als voortuin. Op enkele plaatsen ligt hier een gebruiksovereenkomst aan ten grondslag, maar op de meeste plaatsen is dat niet het geval. We willen dit oneigenlijk gebruik van gemeentegrond vanzelfsprekend oplossen. Naast dat we de gronden nodig hebben voor de inrichting van de openbare ruimte, willen we ook dat de feitelijke kadastrale grenzen weer overeenkomen met de gebruikersgrenzen.

  Op dinsdagavond 28 februari 2023 presenteren wij de plannen met betrekking tot de herinrichting Weebosch, St. Gerardusweg en Witrijtseweg binnen de kom. De informatieavond begint om 19.30 uur in buurthuis 't Sant, Witrijtseweg 9, 5571 XJ Bergeijk. We zullen tijdens de avond het ontwerp, en de totstandkoming ervan, aan u presenteren. Daarnaast willen we de avond gebruiken om het proces te duiden dat we gaan hanteren om het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond weer te corrigeren.

  We verwachten een ruime belangstelling en willen u vragen om u vooraf aan te melden. 

  Aanmelden informatieavond dinsdag 28 februari 2023

  Aanmelden kan tot en met maandag 27 februari 2023.

 3. Nog te doen: Uitvoering

  2023-2024