Er is behoefte aan nieuwe woningen in Bergeijk. Daarvoor moeten dan ook voldoende locaties beschikbaar komen.  Eén van die potentiële locaties is het gebied tussen de Hooge Berkt en de Stökskesweg. Het gebied is ruim 5 ha groot en biedt ruimte aan circa 180 woningen. De gemeente vindt het belangrijk dat een groot deel van die woningen voor verschillende doelgroepen geschikt is. Zo zal 30% van het aantal woningen een sociale huurwoning worden, is 20% van de woningen bedoeld voor starters en 10% voor senioren. De overige 40% is bestemd voor de vrije sector.

Ligging

Sla de kaart over en ga naar de tekstversie van: Ligging

Tekstversie

Hooge Berkt II

Locatie

Status: Ontwerp-stedenbouwkundig plan
Programma: Circa 180 woningen diverse woningtypen
Ontwikkelaar/bouwer:
• Van Wanrooij Van Schijndel Bouw- en ontwikkelingsmaatschappij
• O.C. Hooge Berkt B.V. (een samenwerking tussen Bouwbedrijf van Montfort en Buro Sengers)

Voortgang

 1. Afgerond: Informatieavonden/omgevingsdialoog ontwerp-stedenbouwkundig plan

  Het gebied tussen de Hooge Berkt en de Stökskesweg is aangewezen als een mogelijke nieuwe woningbouwlocatie. In overleg met twee ontwikkelaars heeft de gemeente de mogelijkheden om hier woningen te bouwen onderzocht. Er is daarvoor een ontwerp-stedenbouwkundig plan opgesteld. Tijdens meerdere informatieavonden op 21 en 27 juli 2021 is het stedenbouwkundig ontwerp toegelicht. 

 2. Nog te doen: Uiterste reactiedatum ontwerp-stedenbouwkundig plan -

  U kunt uw reactie op het ontwerp-stedenbouwkundig plan tot 10 september 2021 mailen naar hoogeberkt@bergeijk.nl of per post sturen aan: Gemeente Bergeijk, Postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk, o.v.v. Hooge Berkt II.

  NB: De omgevingsdialoog heeft geen formele status, maar gaat vooraf aan de bestemmingsplanprocedure. U kunt dus ook nog altijd later op het plan reageren.

 3. Nog te doen: Voorontwerp bestemmingsplan

  Januari/februari 2022

 4. Nog te doen: Ontwerpbestemmingsplan

  Mei/juni 2022

 5. Nog te doen: Vaststelling bestemmingsplan

  September/oktober 2022

 6. Nog te doen: Start presale

  September 2022

  De verkoop van de woningen en kavels vindt plaats door ontwikkelaars.

  Interesse of op de hoogte blijven? Meld u aan op: www.hoogeberkt-bergeijk.nl

  Ontwikkelaars:
  • Van Wanrooij Van Schijndel Bouw- en ontwikkelingsmaatschappij
  • O.C. Hooge Berkt B.V. (een samenwerking tussen Bouwbedrijf van Montfort en Buro Sengers)

 7. Nog te doen: Start bouwrijp maken

  Najaar 2022

 8. Nog te doen: Start verkoop

  Oktober 2022

  De verkoop van de woningen en kavels vindt plaats door de ontwikkelaars: www.hoogeberkt-bergeijk.nl

 9. Nog te doen: Start woningbouw

  Vanaf 2023