De afgelopen jaren zijn er in alle kernen van de gemeente een fors aantal nieuwe woningen gebouwd: De afgelopen 3 jaar zelfs gemiddeld 100 woningen per jaar. Dit is ook hard nodig om te kunnen voorzien in de behoeften van onze inwoners en nieuwe inwoners die zich graag in de Kempen willen vestigen. Het is belangrijk dat we met nieuwe woningbouwprojecten in kunnen spelen op de aanwezige vraag, hierbij gaat het dan niet alleen om het aantal woningen maar vooral ook om een divers woningaanbod voor iedereen.

Zo zetten we in Bergeijk met name in op betaalbaar bouwen voor starters en senioren in huur en koop maar hebben we ook oog voor doorstromers die weer nieuwe verhuisbewegingen op gang kunnen brengen.