Nadat de plannen voor 'Kapelledries 2' (14 woningen) definitief zijn geworden is vrij snel daarna gestart met de planontwikkeling voor een volgende fase 3. In overleg met twee ontwikkelaars heeft de gemeente de mogelijkheden om hier woningen te bouwen onderzocht. Dit heeft geleid tot een stedenbouwkundig plan. In dat plan zijn circa 62 woningen in verschillende types. Het gaat om zowel sociale huurwoningen, starterskoopwoningen, reguliere koopwoningen en een aantal vrije sector kavels.

Programma:

62 woningen:

 • 16 starterskoopwoningen € 235.000 (prijspeil 2022)
 • 14 sociale huurwoningen
 • 8 seniorenwoningen
 • 18 vrije sector
 • 6 bouwkavels

Meer informatie over de verkoop van kavels

Plandeel A : info@gisbergen.nl
Plandeel B: www.kapelledries.nl

Verkavelingsplan Kapelledries 3

Planning

 1. Afgerond: Informatieavond 'Kapelledries 3' -

  Op de informatieavond van woensdag 30 november 2022  is het stedenbouwkundig plan 'Kapelledries 3' gepresenteerd.

  Prestentatie informatieavond 'Kapelledries 3'link naar pdf bestand

 2. Momenteel bezig: Voorontwerpbestemmingsplan ter inzage -

  Planning : vanaf  donderdag 28 september 2023 4 weken ter inzage.
  Gedurende de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn/haar gemotiveerde reactie op het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. De inhoud en beantwoording van de schriftelijke en mondelinge reacties worden in de bij het bestemmingsplan behorende toelichting opgenomen.

  Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Woningbouw Kapelledries fase 3’

 3. Afgerond: Informatieavond voorontwerpbestemmingsplan 'Woningbouw Kapelledries fase 3' -

  Tijdens een informatieavond op maandag 2 oktober 2023 hebben we de inhoud van het voorontwerpbestemmingsplan gepresenteerd  en vragen hierover beantwoord. 

  Presentatie informatieavond voorontwerpbestemmingsplan 'Woningbouw Kapelledries fase 3'

 4. Nog te doen: Ontwerpbestemmingsplan

  Planning: besluitvorming door het college van B&W december/januari 2024