Nadat de plannen voor 'Kapelledries 2' (14 woningen) definitief zijn geworden is vrij snel daarna gestart met de planontwikkeling voor een volgende fase 3. In overleg met twee ontwikkelaars heeft de gemeente de mogelijkheden om hier woningen te bouwen onderzocht. Dit heeft geleid tot een stedenbouwkundig plan. In dat plan zijn circa 57 woningen in verschillende types. Het gaat om zowel sociale huurwoningen, starterskoopwoningen, reguliere koopwoningen en een aantal vrije sector kavels.

Programma:

57 woningen:

 • 12-16 starterskoopwoningen € 235.000 (prijspeil 2022)
 • 14-18 sociale huurwoningen
 • 8 ‘senioren’
 • 17 vrije sector
 • 4 bouwkavels

Meer informatie over de verkoop van kavels

Plandeel A : www.kapelledries.nl(externe link)
Plandeel B: info@vangisbergen.nl
 

Verkavelingsplan Kapelledries 3

Planning

 1. Afgerond: Informatieavond stedenbouwkundigplan -

  Op de informatieavond van 30 november 2022  is het stedenbouwkundig plan 'Kapelledries 3' gepresenteerd.

  Prestentatie informatieavond Kapelledries 3

 2. Momenteel bezig: Overeenkomst grondeigenaren

  Principiële overeenstemming is er, overeenkomst wordt naar verwachting nog dit jaar (2022) getekend.

 3. Nog te doen: Toestemming gemeenteraad -

  De gemeente wil voor een deel zelf gaan ontwikkelen. Daar moet de gemeenteraad wel mee instemmen.
  Planning: raadsvergadering januari 2023

 4. Nog te doen: Opdracht opstellen bestemmingsplan/omgevingsplan:

  Planning: februari 2023

 5. Nog te doen: Procedure bestemmingsplan/omgevingsplan:

  Planning : vanaf april 2023, vaststelling december 2023
  In deze procedure: inspraakronde en zienswijzenprocedure.
  Na vaststelling: beroepstermijn.

 6. Nog te doen: Opstellen plannen bouw en woonrijp maken

  Planning: januari - april 2024

 7. Nog te doen: Start verkoop

  Planning: voorjaar 2024 (als bestemmingsplan onherroepelijk is)

 8. Nog te doen: Start uitvoering

  Planning: najaar 2024 (afhankelijk procedure bestemmingsplan!)