Koninklijke onderscheiding, lintje

Als u iemand kent in uw omgeving die een lintje verdient, dan kunt u die persoon voordragen.

Dat begint met het invullen van een kort online verzoekformulier. Dat formulier belandt bij de woongemeente van de persoon die u wilt voordragen. In Bergeijk bekijkt het bestuurssecretariaat het verzoek en beoordeelt of er voldoende aanleiding is om over te gaan tot de voordracht. Mogelijk nemen zij daarvoor eerst contact met u op. Daarna sturen zij u per e-mail een link naar het complete digitale voorstelformulier.

Verzoek om iemand voor te dragen voor een lintje

Contact over Koninklijke onderscheiding

U kunt het voorstelformulier ook opvragen bij het bestuurssecretariaat van de gemeente Bergeijk. Ook met vragen over de procedure kunt u daar terecht. Bel voor telefonisch overleg naar 088 - 497 03 08.

Op Lintjes.nl leest u meer over hoe de persoon de onderscheiding kan krijgen.

Hoe werkt het?

De lintjesregen vindt jaarlijks plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag. De meeste Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt tijdens deze 'lintjesregen'.

 • Voor de Lintjesregen 2025 moet uw voorstel vóór vrijdag 1 juli 2024 binnen zijn bij de gemeente.
 • Als het gaat om een tussentijdse onderscheiding, doe dan uw voorstel uiterlijk 6 maanden vóór de gewenste datum.

Alleen complete, volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling gekomen.

Wat moet ik meenemen?

U begint met informatie verzamelen over de verdiensten van de kandidaat. En dat moet uiteraard gebeuren zonder dat hij of zij daar iets van af weet. De gegevens die u verzamelt moeten o.a. de volgende vragen beantwoorden:

 • Wat heeft de kandidaat gedaan, voor welke organisatie(s)?
 • Wanneer is dat geweest (jaartallen)?
 • Hoeveel tijd is de kandidaat daarmee kwijt, per week, maand of jaar?
 • Kreeg hij daar al dan niet een vergoeding voor?

Criteria voor toekenning

Iemand krijgt niet zomaar een lintje. Hij of zij moet zich langdurig, intensief en op bijzondere wijze hebben ingezet voor de samenleving. De verdiensten moeten aantoonbaar zijn, bijvoorbeeld door ondersteunende brieven vanuit de organisatie(s). Hij of zij moet aan alle onderstaande criteria voldoen:

 • Onbesproken gedrag
 • Maatschappelijk actief (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, organisatorische en/of bestuurlijke activiteiten, mantelzorg)
 • Langdurige en intensieve inzet
 • Nog steeds actief zijn, of de activiteiten pas in het afgelopen half jaar hebben beëindigd
 • Continuïteit: de activiteiten omvatten een aaneengesloten periode
 • Belangeloos: betrokkene ontvangt géén vergoedingen