Burgemeester Arinda Callewaert heeft op zaterdag 18 november René Hoeks (75) koninklijk mogen onderscheiden. Hij werd benoemd tot ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’. Hij ontving deze onderscheiding voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk voor het St. Martinusgilde. De feestelijke uitreiking vond plaats tijdens de teeravond van het St. Martinusgilde in Luyksgestel.

René Hoeks uit Luyksgestel is al 50 jaar gildebroeder bij het St. Martinusgilde. Sinds 1974 is hij nauw betrokken bij de activiteiten van het gilde en vervulde hij verschillende functies zoals wapenmeester, schutterleider, Koning, Staande deken en Gaande deken.

Daarnaast is hij onder andere betrokken bij het organiseren van schietwedstrijden, maakt hij om de twee jaar de Koningsvogel, is hij actief voor het bestuur van het gilde en betrokken bij het onderhoud van de gebouwen en de terreinen.

In het verleden heeft hij een zeer actieve bijdrage geleverd aan projecten die door het gilde zijn uitgevoerd. René heeft zich onder andere ingezet voor de renovatie van de schuilhut en het terrein, de opbouw van het nieuwe schietterrein, de organisatie van de Kringgildedag en de uitbreiding van het gildehuis.

Burgemeester Arinda Callewaert op de foto met René Hoeks en zijn vrouw

Laatste nieuws...

  • Afvalinzameling Bergeijk 2024

    De nieuwe afvaldata voor 2024 zijn bekend. Wil je een overzicht van alle afval ophaalmomenten (inclusief oud-papier) voor uw adres?

  • Installatie nieuwe leden jeugdgemeenteraad

    Op woensdag 29 november is de nieuwe jeugdgemeenteraad geïnstalleerd! Na een aantal inspirerende startbijeenkomsten in de maand september, waar groep 7 leerlingen kennis konden maken met de gemeente en de burgemeester, was het tijd voor de officiële installatie van 10 nieuwe jeugdleden.

  • Informatieavond Fietsstraat Walik

    Op 26 april 2022 hebben wij u geïnformeerd over de opstart van de ontwerpfase van de herinrichting van de Hobbel en Broekhovenseweg binnen de kom van de kern Walik. De herinrichting van de Hobbel en Broekhovenseweg binnen de kom van Walik maakt onderdeel uit van het tracé van de snelle fietsverbinding Bergeijk – Stedelijk gebied nu beter bekend als het project F67 – De Kempenroute.