‘Wie hier geboren is, wil hier vaak graag blijven wonen.’

‘Ik ben gepensioneerd ambtenaar en 48 jaar getrouwd. Noem me dus gerust senior. Mijn man en ik hebben twee kinderen en zeven kleinkinderen. De invulling van onze vrije tijd bestaat voor een deel uit het interesse tonen in de activiteiten van onze kleinkinderen, tuinieren, wandelen en fietsen.

Gezond van lijf en leden

Ik prijs mezelf gelukkig dat wij nog gezond zijn. En dat we nog steeds zelfstandig kunnen wonen. We hoeven dan ook geen gebruik te maken van het Zorgloket of van voorzieningen die de gemeente biedt. Toch ligt ouderenzorg heel dichtbij ons, ook al hebben we er persoonlijk nog niet mee te maken.

Mijn man en ik zijn echte Bergeijkenaren, we hebben hier altijd gewoond. Een aantal vrienden van onze generatie zien we echter vertrekken uit het dorp, wat ik heel spijtig vind. Wat ons betreft, is dat ook een punt van zorg voor de toekomst. In onze gemeente zijn er te weinig mogelijkheden voor mensen op leeftijd om zelfstandig te blijven wonen. Velen zitten in een te groot huis en de doorstroming naar een passende woning is minimaal waardoor het niet of nauwelijks lukt om kleiner te gaan wonen.

Bergeijk zou zichzelf op de kaart kunnen zetten door in elke kern van de gemeente mooie woningen te bouwen voor senioren. Veel oudjes willen dolgraag in hun eigen dorp blijven. Ook ik ben vergroeid met dit dorp, onze hele familie woont hier. Huisvesting waar je fijn oud kunt worden, is een van mijn wensen. De jeugd van tegenwoordig trekt sneller weg uit het dorp. Die willen de wereld ontdekken.

Wij komen uit een andere generatie en willen hier graag blijven wonen.’