Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Meerendreef tussen 2 en 4, Luyksgestel’ voorziet in de realisering van 20 woningen, waarvan 12 sociale huurwoningen en 8 seniorenwoningen. In het voorontwerpbestemmingsplan wordt het beoogde gebruik vastgelegd, samen met regels voor de bebouwing die op het perceel voor deze functie wordt toegestaan.

Tijdens een informatieavond op 13 oktober 2022 hebben we de inhoud van het voorontwerpbestemmingsplan toegelicht  en vragen hierover beantwoord.  

Presentatie inspraak voorontwerpbestemmingsplan 'Meerendreef tussen 2 en 4, Luyksgestel'  

Tot en met woensdag 16 november 2022 kunt u schriftelijk  of mondeling reageren op het voorontwerpbestemmingsplan. U kunt uw reactie mailen naar info@bergeijk.nl, o.v.v. Meerendreef of per post aan Gemeente Bergeijk postbus 10.000 5570 GA Bergeijk, o.v.v. Meerendreef.