Het plan ‘Meerendreef tussen 2 en 4, Luyksgestel’ voorziet in de realisering van 20 woningen, waarvan:

 • 6 sociale huurwoningen,
 • 6 sociale huur of starterskoop en
 • 8 seniorenwoningen koop en huur.

Planning

 1. Afgerond: Informatieavond voorontwerpbestemmingsplan 'Meerendreef tussen 2 en 4, Luyksgestel' -

  Tijdens een informatieavond op donderdag 13 oktober 2022 hebben we de inhoud van het voorontwerpbestemmingsplan toegelicht  en vragen hierover beantwoord. 

  Presentatie informatieavond voorontwerpbestemmingsplan 'Meerendreef tussen 2 en 4, Luyksgestel'  link naar pdf bestand

 2. Afgerond: Ontwerpbestemmingsplan ter inzage -

  Gedurende de inzagetermijn van donderdag 21 september 2023 t/m woensdag 8 november 2023 kon eenieder schriftelijk of mondeling zijn/haar gemotiveerde zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Na afloop van de inzagetermijn wordt het bestemmingsplan met eventueel ingekomen zienswijze(n) op het ontwerpbestemmingsplan aan het college voorgelegd ter besluitvorming.

 3. Afgerond: Informatieavond ontwerpbestemmingsplan Meerendreef tussen 2 en 4, Luyksgestel -

  Tijdens een informatieavond op woensdag 4 oktober 2023 hebben we de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan gepresenteerd  en vragen hierover beantwoord. Daarnaast heeft de architect de ontwikkeling van de woningbouw toegelicht.

  Presentatie informatieavond ontwerpbestemmingsplan Meerendreef tussen 2 en 4, Luyksgestel

 4. Nog te doen: Vaststelling bestemmingsplan

  Planning: vaststelling door de raad april 2024