Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

Wat is het?

Als je je monument wilt verbouwen of herstellen, heb je in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Check via het Omgevingsloket  of je een vergunning moet aanvragen of bel met de gemeente tijdens het spreekuur.

Kijk voor meer informatie op de website de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of raadpleeg de brochure.

Wat moet ik doen?

 • Check via het Omgevingsloket of je een vergunning moet aanvragen.
 • Leg vóórdat je de vergunning aanvraagt aan de gemeente uit wat je wil doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit kan en mag. Zo voorkom je dat je een aanvraag indient die later wordt afgewezen. Maar hiervoor gebruik van het spreekuur bij de gemeente. 
 • Vraag de vergunning aan via het Omgevingsloket.
 • Je ontvangt vanzelf bericht of je de vergunning krijgt.

Wat moet ik meenemen?

 • Situatietekeningen (schaal 1:1.000).
 • Plattegrond van iedere bouwlaag met maten en de bestemming van de ruimte (schaal 1:100).
 • Alle gevelaanzichten en relevante doorsneden (schaal 1:100).
 • Beschrijving van de bestaande en nieuwe situatie.
 • Gedetailleerde beschrijving van het monument.

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvang je bericht of je de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijg je de vergunning niet automatisch.
 • Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kun je binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvullende informatie

Vergunning archeologisch monument

Een archeologisch monument is een terrein dat deel uitmaakt van ons cultureel erfgoed, omdat op of in de bodem resten, voorwerpen of andere historische sporen bewaard zijn gebleven. Je vraagt de vergunning voor een archeologisch monument ook aan bij de gemeente.

Informatie over de aanschaf, restauratie en het behoud van rijksmonumenten vind je op de monumenten-site van het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.