Omgevingsvergunning

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om je huis of bedrijfspand heb je een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als je gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

Wat moet ik doen?

Overleg vooraf met de gemeente over je plannen. Dan kom je niet voor verrassingen te staan. Je kunt gebruik maken van het dagelijks telefonisch spreekuur voor beantwoording van je eerste vragen. Als je plannen niet zonder meer in het omgevingsplan passen kan het advies zijn om een schriftelijk verzoek in te dienen om de haalbaarheid van het plan te toetsen. Dit heet een vooroverleg. Neem bij het maken van je plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

 • Doe de vergunningcheck via het Omgevingsloket of bel met de gemeente tijdens het telefonisch spreekuur om te checken of je een omgevingsvergunning nodig hebt.
 • Als  je een vergunning nodig hebt, vraag je die aan via het Omgevingsloket. Doe dit minimaal 8 weken voordat je wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doe je dit minimaal 6 maanden van tevoren.
 • Je ontvangt vanzelf bericht of je de vergunning krijgt.

Wat kost het?

De kosten vind je in de legesverordening gemeente Bergeijk, paragraaf 2.3.

Wat heb ik nodig?

 • Als u voor uw woning een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u uw DigiD nodig.
 • Als u voor uw bedrijf een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u eHerkenning nodig.

Verder hangt het van uw aanvraag af welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een berekening of bouwtekening
 • plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100)
 • een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500)
 • een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100)
 • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100)
 • details over het uiterlijk van het bouwwerk

Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien. Neem op de tekeningen geen persoonsgegevens op: die mogen wij namelijk niet bekend maken bij de publicatie van de vergunning.

Hoelang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvang je bericht of je de omgevingsvergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvang je niet automatisch de vergunning. Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kun je binnen 6 weken bezwaar maken.

Uitgebreide aanvraag

 • Voor bepaalde aanvragen geldt een uitgebreide procedure: je wordt hierover geïnformeerd.
 • De gemeente neemt dan eerst een ontwerpbesluit waarover zienswijzen kunnen worden ingediend.
 • Je ontvangt binnen 6 maanden bericht of je de omgevingsvergunning krijgt.
 • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvang je niet automatisch de vergunning.
 • Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kun je binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als je ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Extra informatie

Wij maken bepaalde stappen uit de procedure bekend, zoals de aanvraag en het besluit. En indien van toepassing het ontwerpbesluit. 

Als er een besluit is genomen kunnen anderen dit besluit inzien. Houd daarom rekening met het vermelden van persoonsgegevens op ingediende documenten. De gemeente anonimiseert documenten als dit nodig is.