De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde . De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

U heeft de WOZ-beschikking en aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) 2023 ontvangen. Als u de waarde te hoog vindt of vragen heeft over deze beschikking en/of aanslag hopen wij dat u eerst contact met ons opneemt via 0497 - 551 455. Wij noteren uw vraag, leggen deze voor aan de taxateur en binnen de bezwaartermijn neemt de taxateur telefonisch contact met u op. Blijkt dat uw aanslag onjuist is opgelegd, dan passen we deze graag voor u aan.

U kunt ook het reactieformulier invullen, de taxateur neemt ook dan binnen de bezwaartermijn telefonisch contact met u op.

Reactieformulier WOZ-beschikking en aanslag OZB 2023 (informeel bezwaar)

Voordeel informeel bezwaar

Het voordeel van het maken van informeel bezwaar voor u is de doorlooptijd. Door het ontbreken van wettelijk te doorlopen procedures kunt u binnen zes weken al een reactie van ons ontvangen. Het afhandelen van een formeel bezwaar kost door extra werkzaamheden al snel enkele maanden tijd.

Advies

Ons advies is dan ook om eerst te bellen met ons of het reactieformulier in te vullen. Als de taxateur een fout ziet, herstellen we dat direct. Wilt u toch formeel bezwaar indienen? Dan adviseren wij u om dat zelf te doen. Een formulier voor het indienen van een bezwaar vindt u onder de kop 'Formeel bezwaar'.

Raadpleeg vooraf wel altijd het taxatieverslag. Hierop staat hoe de waarde tot stand is gekomen met een uitleg erbij. Mogelijk wordt uw vraag al beantwoord door dit taxatieverslag.

MijnOverheid: digitaal inzien van uw taxatieverslag

U kunt de basisgegevens van uw woning online controleren met uw DigiD via mijnoverheid(externe link). Het gaat om de gegevens die worden gebruikt voor het bepalen van de WOZ-waarde van uw woning. U kunt alleen uw eigen gegevens inzien, dus uw privacy is gewaarborgd. Er wordt uitgegaan van de gegevens van uw pand die bij de gemeente bekend zijn. Daarom is het belangrijk dat die basisgegevens goed in de WOZ-administratie staan. Ook kunt u hier het taxatieverslag downloaden. Uw pand wordt niet individueel getaxeerd.

Formeel bezwaar

Komt u er met de taxateur niet uit, dan is het verstandig om formeel WOZ-bezwaar te maken. Het bezwaar moet uiterlijk op 11 april 2023 bij de gemeente binnen zijn. Indien u in afwachting bent van een reactie op uw informele bezwaar kan de termijn voor het indienen van een formeel bezwaar uiteraard in overleg worden verlengd.

Bezwaarformulier WOZ-beschikking en aanslag OZB 2023

Bezwaarformulier WOZ-beschikking en aanslag OZB 2023 (digitaal invullen, downloaden, printen en ondertekend terugsturen)

Bezwaar laten indienen door een gespecialiseerd bedrijf

Om bezwaar te maken is er maar zelden een gespecialiseerd bedrijf nodig. De gemeente handelt alle bezwaren op dezelfde manier af. Het maakt dus niet uit wie het bezwaar indient. En de moeite die u moet doen is vergelijkbaar. Ook aan het gespecialiseerde bedrijf moet u namelijk gegevens aanleveren.

Gespecialiseerde bedrijven leiden daarnaast tot hogere kosten. Als we de waarde van uw pand geheel of gedeeltelijk verlagen naar aanleiding van een bezwaar van een gespecialiseerd bedrijf, moet de gemeente een onkostenvergoeding betalen. De vergoeding bedraagt al snel € 592,00. Die onkostenvergoeding komt uiteindelijk bij dit bedrijf terecht. De gemeente maakt op deze manier meer kosten.

Aanvullende informatie

U moet ook OZB betalen voor een onroerende zaak die u (nog) laat bouwen. Ook voor woonarken en woonwagens moet u soms OZB betalen. Voor bepaalde onroerende zaken hoeft u geen OZB te betalen, bijvoorbeeld voor kerken.

Hoogte te betalen OZB

De gemeente berekent elk jaar de waarde van woningen en andere onroerende zaken. Dit heet de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen.