Dit plan maakt de bouw van 14 woningen op het perceel van de voormalige Sint Bernardusschool aan ’t Loo 109 mogelijk.

Voortgang

 1. Afgerond: Informatieavond ontwerpbestemmingsplan Sint Bernardus -

  Op de informatieavond is het ontwerpbestemmingsplan gepresenteerd van het project ‘Sint Bernardus’ in Bergeijk ‘t Loo.

 2. Afgerond: Behandeling ontwerpbestemmingsplan door college B&W

  • Terugkoppeling informatieavond
  • In procedure brengen ontwerpbestemmingsplan

 3. Momenteel bezig: Start inzagetermijn ontwerpbestemmingsplan Sint Bernardus -

  Ontwerpbestemmingsplan inzien (vanaf 29 juli 2021)

  • Inzien bestemmingsplan digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl of www.bergeijk.nl/ruimtelijkeplannenDaar kunt u het bestemmingsplan onder meer vinden via het identificatienummer NL.IMRO.1724.BPBber1098-ONTW.
  • Inzien bestemmingsplan op gemeentehuis op afspraak (contact: Bram van Dorsten of Theo Duffhues / b.vandorsten@bergeijk.nl of t.duffhues@bergeijk.nl)

  Reageren op ontwerpbestemmingsplan?

  • Door middel van zienswijze: mening geven, wijzen op onjuistheden.
  • Indienen zienswijzen gedurende inzagetermijn (29 juli t/m 8 september 2021)

  Hoe kunt u een zienswijze indienen?

  • Schriftelijk
  • Mondeling → contact: Bram van Dorsten of Theo Duffhues

  Wat wordt er met uw zienswijze gedaan?

  • Behandeling zienswijzen door de raad. Daarna ontvangt u een reactie

 4. Nog te doen: Besluitvorming door raad

  November 2021