Op 4 juli 2023 besloot de gemeenteraad tot de nieuwbouw van een gezamenlijke huisvesting van de Atalenta-basisscholen Prinses Beatrix en De Zonnesteen in de vorm van Kindcentrum-Oost. De gemeenteraad wees daarbij de Domineestraat/Kerkstraat aan als locatie voor de nieuwbouw. Na de definitieve aankoopbeslissing door het college is er de afgelopen maanden koers gezet richting een succesvolle realisatie van een nieuw kindcentrum. 
 

Start gebiedsvisie

Inmiddels zijn er opdrachten verstrekt voor het opstellen van een gebiedsvisie en stedenbouwkundig kader, waarbij de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad zorgvuldig worden meegenomen. De verwachting is dat het resultaat van dit traject in september van dit jaar aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd. Met het bestuur van Atalenta is een nieuwe planning vastgesteld. De aangepaste planning gaat uit van oplevering van de nieuwe huisvesting in september 2026. Dat is later dan de eerder gecommuniceerde (ambitie)datum van 1 september 2025.

Oorzaken

Na de keuze van de gemeenteraad in 2023 voor het scenario nieuwbouw moest er nog veel geregeld worden. Ook hebben de gemeente en het schoolbestuur zich gezamenlijk ingezet op de voorbereidingen voor uitbreiding van basisschool De Waterloop op ’t Loo. Het bestuur van Atalenta heeft zich daarnaast ingezet op het concretiseren van de ambitie op de samenwerking tussen de kindpartners rond kinderen van 0-13 jaar.

“De recentelijke fusie van Atalenta met een deel van de Kinderopvanggroep geeft een positieve impuls aan deze ambitie. We willen onze kinderen in de regio een rijke ontwikkelomgeving bieden. Dit geldt dus vanaf hun eerste jaren op de kinderopvang tot aan het vertrek van de basisschool. We zetten breed in op talentontwikkeling en monitoren alle kinderen van 0-13 jaar. Zo leveren we pedagogische en didactische kwaliteit op maat.’’ – Aldus Corné Verhees, Voorzitter College van Bestuur Atalenta.

Aangescherpte koers

De nieuwe planning en de daarbij horende processtappen voor het project Kindcentrum-Oost zijn samen met het bestuur van Atalenta vastgesteld. Met het schoolbestuur van RBOB De Kempen zijn de gevolgen voor de planning van renovatie van basisschool De Regenboog besproken. Met dit schoolbestuur is afgesproken om te onderzoeken of een gefaseerde uitvoering van een renovatieplan mogelijk/haalbaar is.

Wethouder Marko van Dalen: “Met een scherpe focus op een projectmatige aanpak en in nauw overleg met het betrokken bestuur, streven we naar een vlotte voortgang van het project. Gezamenlijk hebben we ons gecommitteerd aan een planning die inzet op oplevering van het nieuwe complex na de zomervakantie van 2026.”
 

Een jongetje staat en houdt een knutselwerkje omhoog in zijn handen, met op de achtergrond een meisje aan tafel die toekijkt

Laatste nieuws...

 • Wij zijn op zoek naar tuincoaches!

  Ben jij een ervaren tuinder met een sociaal hart, die zowel de tuin als mensen tot bloei laat komen?

  Twee mannen staan in de tuin en je hebt een doorkijkje naar ze vanuit de tuin vanuit een opening van een struik
 • Energietoeslag

  Voor inwoners met een laag inkomen is het nog steeds mogelijk om de Energietoeslag van
  € 1.300 aan te vragen.

  Briefgeld steekt uit een verwarming.
 • Mooie resultaten tijdens de Landelijke Opschoondag

  In heel Nederland zijn op zaterdag 23 maart duizenden mensen, jong en oud, vrijwillig in actie gekomen voor een schonere buurt tijdens de ‘Landelijke Opschoondag’.

  Vrijwilligers in gele hesjes staan als een groep bij elkaar met daarbij zakken gevuld met zwerfaval voor zich