Half maart 2024 zijn we gestart met de werkzaamheden aan, voorlopig de laatste van de 3 grote reconstructies in de kern van Bergeijk, de Burgemeester Magneestraat en een klein gedeelte van de Kleine Broekstraat. De riolering wordt vervangen, een nieuw hemelwaterriool wordt aangelegd voor een beter waterhuishouding en de weg krijgt hier een nieuwe inrichting. De aanloopstraat heeft een belangrijke verkeersfunctie, maar krijgt ook als verblijfs- en winkelgebied een eigentijdse indeling en uitstraling. 

Deze werkzaamheden worden gecombineerd met de uitvoering van de nutsbedrijven. Zij zullen vooruitlopend hun kabels en leidingen (elektra-, water-, en gasleiding) gaan vervangen en de oud KPN kabel verwijderen.

De werkzaamheden zijn opgedeeld in 8 fases. Per fase zal dat gedeelte van de weg gedeeltelijk of volledig worden afgesloten. Als alles volgens planning verloopt dan is de totale herinrichting eind mei 2025 afgerond.

De planning voor de werkzaamheden ziet er als volgt uit:

Nutsbedrijven:

 • 18 maart 2024 t/m medio april 2024: Kleine Broekstraat Fase 1,2 en 3 
  Rijbaan afgesloten voor doorgaand verkeer, alleen aanwonenden en Hulpdiensten bereikbaar
 • Medio april 2024 t/m eind juli 2024: Fase 4,5 en 6
  Geen algehele afsluiting maar door middel van 1 richtingsverkeer
 • Half augustus 2024 t/m eind 2024: Fase 7-8 

Aannemer:

 • 15 april 2024 t/m eind juli 2024: Start werkzaamheden Kleine Broekstraat fase 1,2 en 3
 • Half augustus 2024 t/m eind december 2024: Burgemeester Magneestraat fase 4-5-6
 • Begin januari 2025 t/m eind maart 2025: Burgemeester Magneestraat fase 7
 • Medio februari 2025 tot en met eind mei 2025: Burgemeester Magneestraat fase 8

In verband met de werkzaamheden zal de aannemer per fase de weg helemaal afsluiten. 

Kaart waarop de acht verschillende uitvoeringsfases zijn aangegeven.

3 grote herinrichtingsprojecten in de kern Bergeijk 2023 - 2025

In 2023 zijn we begonnen met de eerste grote reconstructie aan het Eykereind. Na de oplevering in oktober zijn we gestart met het volgende herinrichtingsproject in Bergeijk, namelijk Hof-Noord. Dit is het laatste gedeelte van het totale herontwikkelingsplan Hof-Noord. De uitvoering van de werkzaamheden zal medio juni 2024 klaar zijn. Aansluitend starten we met de werkzaamheden aan de Burgemeester Magneestraat. Eind mei 2025, wanneer de werkzaamheden aan de Burgemeester Magneestraat naar verwachting zijn afgerond, zijn de 3 grote herinrichtingsprojecten in kern Bergeijk weer toekomstbestendig. 

 

Laatste nieuws...

 • Wij zijn op zoek naar tuincoaches!

  Ben jij een ervaren tuinder met een sociaal hart, die zowel de tuin als mensen tot bloei laat komen?

  Twee mannen staan in de tuin en je hebt een doorkijkje naar ze vanuit de tuin vanuit een opening van een struik
 • Energietoeslag

  Voor inwoners met een laag inkomen is het nog steeds mogelijk om de Energietoeslag van
  € 1.300 aan te vragen.

  Briefgeld steekt uit een verwarming.
 • Mooie resultaten tijdens de Landelijke Opschoondag

  In heel Nederland zijn op zaterdag 23 maart duizenden mensen, jong en oud, vrijwillig in actie gekomen voor een schonere buurt tijdens de ‘Landelijke Opschoondag’.

  Vrijwilligers in gele hesjes staan als een groep bij elkaar met daarbij zakken gevuld met zwerfaval voor zich