Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Gaat u trouwen? U kunt uw voorgenomen huwelijk online melden bij de gemeente. U kunt ook persoonlijk langs gaan bij de gemeente waar u gaat trouwen en een melding van uw voorgenomen huwelijk doen.

Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

DigiD linkOnline huwelijk reserveren

Wat moet ik doen?

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben.
 • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

Trouwen met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen  
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren
 • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.

Gratis huwelijk/geregistreerd partnerschap

Voor inwoners van Bergeijk is het mogelijk om dinsdag en woensdag om 09.00 uur gratis te trouwen of een partnerschap te laten registreren. Dit vindt plaats aan de publieksbalie, en zal verricht worden door een aangewezen (buitengewoon) ambtenaar. Een toespraak en persoonlijke invulling is niet mogelijk, er mogen maximaal 6 personen bij de ceremonie aanwezig zijn (inclusief het bruidspaar). U dient zelf voor getuigen te zorgen, gemeentelijke getuigen zijn niet mogelijk.

Hoe werkt het?

Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

 • de trouwdatum
 • de trouwlocatie
 • welke trouwambtenaar u wilt
 • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie
 • of u een trouwboekje wilt
 • wat de kosten zijn

Belangrijk is dat:

 • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn
 • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed.

Wat heb ik nodig?

 • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

Kosten

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag€ 292,35
Zaterdag en zondag€ 549,35
Aanleveren getuige van de gemeente (per getuige)€ 23,40
Wijziging afspraak geregistreerd partnerschap€ 21,70
Administratieve omzetting (huw/part)€ 16,60
Partnerschapsboekje€ 45,70

Aanvullende informatie

 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Huwelijksvermogensregels

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksvermogensregels. De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld.

Trouwen op locatie

In de gemeente Bergeijk is het mogelijk om op een locatie naar keuze te trouwen. Aanstaande bruidsparen kunnen daarmee zelf bepalen waar ze elkaar het ja-woord willen geven. In principe kan een huwelijksvoltrekking overal binnen de gemeentegrenzen plaatsvinden. Wel moet de locatie aan bepaalde voorwaarden voldoen. Die voorwaarden gaan onder meer over de bereikbaarheid voor gasten en de veiligheid.

Trouwambtenaren

Als de ‘grote dag’ nadert en de meeste voorbereidingen achter de rug zijn, komen wij in beeld. Wij, Karin Lenssen, Astrid de Keulenaar, Britt Meijs en Jack van Sabben, zijn de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand van de gemeente Bergeijk: kortweg ook wel aangeduid als ‘de Babsen’.

Wij voltrekken de meeste huwelijken/geregistreerde partnerschappen en nemen hier de tijd voor. Uiteraard doen wij dit ieder vanuit onze eigen persoonlijke invalshoek, maar wat ons alle vier kenmerkt is het enthousiasme voor dit bijzondere buitengewone ‘ambt’ en een zorgvuldige voorbereiding. Op de pagina trouwambtenaren stellen wij ons voor.