De gemeente Bergeijk is samen met 11 omliggende gemeenten (Bladel, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Geldrop – Mierlo, Heeze-Leende, Reusel-De Mierden, Son en Breugel, Oirschot, Valkenswaard en Veldhoven) aangesloten bij Uniek Sporten Zuid-Brabant. Bij Uniek Sporten wordt gewerkt met regionale samenwerkingsverbanden die het sportaanbod voor mensen met een beperking bevorderen. Vanuit deze samenwerkingsverbanden worden sportaanbieders ondersteund die gehandicaptensport willen aanbieden, maar worden ook mensen met een beperking/handicap geholpen de juiste sport te vinden. Op deze wijze worden sporters en sportaanbieders met elkaar in contact gebracht. Op deze wijze wordt aandacht besteed aan de inclusieve samenleving.

De samenwerkingsverbanden ofwel sportloketten bestaan uit diverse partners en hebben een werkwijze die aansluit bij de regionale behoeften. Uniek Sporten binnen de gemeente Bergeijk wordt vorm gegeven vanuit BErgeijk ACTIVE. De medewerker Uniek Sporten is dé contactpersoon voor de gemeente Bergeijk.

http://www.unieksporten.nl