In het omgevingsplan (bestemmingsplan) staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer je grond of een gebouw op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, mag je soms met een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) je plan toch uitvoeren. Neem contact op met de gemeente via het spreekuur om te kijken of dit voor jouw plan haalbaar is. 

Je vraagt een BOPA aan via het Omgevingsloket(externe link).
 

In 1 keer meerdere omgevingsvergunningen aanvragen

Wanneer je meerdere omgevingsvergunningen nodig hebt, bijvoorbeeld om te bouwen en te slopen, hoef je niet elke vergunning apart aan te vragen. Via het Omgevingsloket(externe link) doe je dit met 1 aanvraag.

Hoe werkt het?

Stel dat je van een woning een kantoor wilt maken, maar in het omgevingsplan (bestemmingsplan) staat dat er in dit gebouw alleen gewoond mag worden. Dan mag je met een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) toch een kantoor van de woning maken als beoordeeld wordt dat er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

Je hebt bijvoorbeeld een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) nodig wanneer:

 • je in een gebouw woont dat bedoeld is voor bedrijven;
 • je een stuk van de openbare ruimte gebruikt als tuin;
 • je een hotel, restaurant of bed & breakfast begint in je woning;
 • je een woning gebruikt als winkel, kantoor, bedrijf, fabriek of magazijn;
 • je een weiland gebruikt als kampeerterrein, festivalterrein of landingsplaats;
 • je een vakantiehuisje gebruikt als woning;
   

Wat kost het?

De kosten vind je in de legesverordening gemeente Bergeijk, paragraaf 2.3.

Wat moet ik doen?

Wat heb ik nodig?

Om een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) aan te vragen, heb je het volgende nodig:

 • Je DigiD(externe link) (particulieren) of eHerkenning(externe link) (ondernemers).
 • Gegevens en documenten die laten zien hoe je de grond of een gebouw nu gebruikt.
 • Een beschrijving van hoe je de grond of een gebouw wilt gebruiken.
 • Een situatietekening en/of bouwtekening van hoe het er nu uit ziet en hoe het er straks uit zal zien.
 • Een beschrijving van de gevolgen van je plan voor het gebied.
 • Een beschrijving van hoe je plan in strijd is met het omgevingsplan (bestemmingsplan) van de gemeente.
 • Uw motivatie: waarom wil je je plan uitvoeren?
 • Een rapport over de archeologische waarde van het terrein (als je zo'n rapport hebt).

Hoelang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvang je bericht of je de vergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvang je niet automatisch de vergunning. Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kun je binnen 6 weken bezwaar maken.

Beslistermijn 6 maanden bij ingewikkelde aanvraag

 • Voor ingewikkelde aanvragen, die bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor de omgeving, kan een beslistermijn gelden van 6 maanden. Hiervan word je op de hoogte gesteld.
 • Dan wordt een uitgebreide procedure gevolgd met een ontwerpbesluit dat ter inzage wordt gelegd voor zienswijzen.
 • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvang je niet automatisch de vergunning.
 • Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kun je binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als je ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.
   

Extra informatie

Wij maken bepaalde stappen uit de procedure bekend, zoals de aanvraag en het besluit. En indien van toepassing het ontwerpbesluit. 

Als er een besluit is genomen kunnen anderen dit besluit inzien. Houd daarom rekening met het vermelden van persoonsgegevens op ingediende documenten. De gemeente anonimiseert documenten als dit nodig is.