Vrijwilligersonderscheiding voor Geert Wassink

Op zaterdag 29 juni 2024 heeft wethouder Mathijs Kuijken een welverdiende gemeentelijke vrijwilligersonderscheiding uitgereikt aan de heer Geert Wassink. Deze eervolle onderscheiding is toegekend ter erkenning van zijn buitengewone toewijding en bijdrage aan de lokale gemeenschap van de Weebosch. De uitreiking vond plaats tijdens het gezellige buurtfeest op de Weebosch, waar Wassink in het zonnetje werd gezet.

Geert Wassink is betrokken geweest bij het opstarten van buurtvereniging ’t Hoogeind in 1994. Tot 2024 is hij bestuurslid geweest in de functie van secretaris. Hij was belast met het uitvoeren van secretariële taken zoals het opstellen en rondbrengen van alle brieven/uitnodigingen. Ook verzorgde hij de notulen van iedere vergadering en zorgde ervoor dat deze ook weer rondgebracht werden.

Van 1990 tot 2000 was Wassink jeugdsecretaris van RKSV De Weebosch. Daarnaast was hij bij deze vereniging penningmeester, organiseerde hij met veel enthousiasme voetbalkampen en draaide kantinediensten.

Ruim 15 jaar verzorgde hij de catering voor de dansmarietjes en stelde hij hiervoor zijn huis beschikbaar. Bovendien was Geert Wassink vier jaar lid van de MR van de basisschool Gerardus. Tot op de dag van vandaag bezorgt hij maandelijks de Weebosch boekjes en begeleidt hij waar mogelijk diverse schoolactiviteiten.

De gemeentelijke vrijwilligersonderscheiding is met grote trots uitgereikt als een welverdiende blijk van waardering voor zijn jarenlange en belangeloze inzet voor de lokale gemeenschap. Zijn toewijding en betrokkenheid maken hem een onmisbare spil in de Weebosch en een voorbeeld voor velen.
 

Wethouder Mathijs Kuijken met Geert Wassink met zijn onderscheiding in zijn hand en zijn vrouw met bloemen in de hand

Laatste nieuws...