Boom kappen

Het kan zijn dat je een omgevingsvergunning moet hebben als je een boom wilt kappen. Ook als je zeer drastisch wilt snoeien, heb je soms deze vergunning nodig. Bijvoorbeeld als je de kroon uit een boom wilt verwijderen.

Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.

De gemeente Bergeijk maakt verschil tussen bomen binnen en buiten de bebouwde kom. Uiteraard sluit het bomenkapbeleid aan op landelijke richtlijnen en op de Bergeijkse situatie.

In het bomenkapbeleid kun je nagaan of je een vergunning moet aanvragen. Via het Omgevingsloket kun je deze vergunning aanvragen. Je aanvraag kun je meteen online indienen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de gemeente.

Hoe werkt het?

 • Je kunt alleen een omgevingsvergunning aanvragen, als je de eigenaar bent van de grond waarop de boom staat.
 • De gemeente kan bepalen dat je de boom alleen mag kappen, als je een nieuwe boom plant die in geld net zoveel waard is als de gekapte boom. De gemeente bepaalt dan ook binnen welke termijn je dit moet doen.

Vergunning geweigerd

Je krijgt geen vergunning als de gemeente andere belangen belangrijker vindt. Deze belangen kunnen te maken hebben met:

 • het behoud van natuur
 • cultuurgeschiedenis
 • het landschap
 • stads- of dorpsbeeld

Wat kost het?

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het kappen van bomen of vellen of doen vellen van houtopstanden, bedoeld in artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening, wordt dit aangemerkt als een omgevingsvergunning op grond van artikel 5.1 Omgevingswet. Het tarief voor deze activiteit bedraagt:€ 107,70

Legesverordening gemeente Bergeijk, paragraaf 2.8, artikel 2.30

Wat moet ik doen?

 • Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
 • In het bomenkapbeleid check je of je een vergunning nodig hebt. Via het Omgevingsloket vraag je een vergunning aan.
 • Als blijkt dat je een vergunning nodig hebt, kun je die direct aanvragen met je DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven).
 • Geef in je aanvraag aan:
  • om wat voor soort boom het gaat;
  • waar de boom staat;
  • of het om een of meerdere bomen gaat;
  • hoe je het kappen aan wilt pakken;
  • waarom je de boom wilt kappen.
 • Voeg een situatietekening toe met maatvoering en daarop aangegeven om welke boom/bomen het gaat;
 • Voeg een foto/foto's toe;
 • Als de boom ziek is, voeg je een verklaring van een boomdeskundige toe.

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvang je bericht of je de vergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvang je niet automatisch de vergunning. Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kun je binnen 6 weken bezwaar maken.

Extra informatie

Wij maken bepaalde stappen uit de procedure bekend, zoals de aanvraag en het besluit. En indien van toepassing het ontwerpbesluit. 

Als er een besluit is genomen kunnen anderen dit besluit inzien. Vermeid daarom het vermelden van persoonsgegevens in de bijlagen van de aanvraag. De gemeente anonimiseert documenten als dit nodig is.

Kapmelding Wet natuurbescherming

Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet je een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie vind je bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.