Bouw en verbouwing, welstand

Als je een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente je aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt:

 • Hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien. 
 • Welke materialen er gebruikt worden
 • Of je bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving. 
 • Of je bouwplan voldoende kwaliteit heeft.

De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kun je bekijken in de welstandsnota van de gemeente.

Naast een welstandstoets wordt er ook een toets aan het omgevingsplan uitgevoerd om te bekijken of het bouwplan past binnen de kaders.

Wat kost het?

De kosten vind je in de legesverordening gemeente Bergeijk, paragraaf 2.3.

Direct regelen

Het formulier 'vooroverleg omgevingsvergunning activiteit bouwen' met bijlage(n) kan analoog of digitaal worden ingediend. Digitaal indienen met bijlage(n) dient te gebeuren via info@bergeijk.nl.

Wat moet ik doen?

Je vraagt een omgevingsvergunning aan. Als je bouwplan voldoet aan de welstandseisen en alle andere wettelijke vereisten, zal de vergunning worden verleent. Voldoet het plan niet aan de welstandseisen, dan is dit een weigeringsgrond. 

Vraag een vooroverleg aan

Wil je van tevoren weten of je bouwplan voldoet aan de eisen van welstand en het omgevingsplan (bestemmingsplan)? Vraag dan een vooroverleg aan. Stuur het vooroverlegformulier met tekeningen naar vergunningen@bergeijk.nl.

Wat moet ik meenemen?

 • Tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing.
 • Details over hoe het gebouw eruit komt te zien.
 • Kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien.
 • Gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken.

Wij verzoeken je vriendelijk om via https://ftpssc.kempengemeenten.nl/ bestanden in te dienen zodat we deze kunnen verwerken. Wij kunnen geen bestanden downloaden via WeTransfer.

Hoe gebruik je Cryptshare?

 1. Open het programma vanuit het startmenu of via https://ftpssc.kempengemeenten.nl. Tip: je kunt deze URL ook in de favorieten van je browser opslaan!
 2. Kies voor ‘Verzenden’.
 3. Vul je gegevens in, zodat de ontvanger kan zien dat het van jou afkomstig is.
 4. Je ontvangt nu een e-mail met een verificatiecode. Vul deze in.
 5. Vul nu het e-mailadres van de geadresseerde in.
 6. Je kunt nu een vertrouwelijk bericht of bestanden toevoegen.
 7. Nu kun je kiezen wat de vervaldatum van het bericht moet zijn, of je een ontvangst- en downloadbevestigingen wilt ontvangen en of je je bericht extra wilt versleutelen met een wachtwoord. Indien je kiest voor een wachtwoord, zorg dan dat de ontvanger dit wachtwoord ook krijgt. Doe dit het liefste via een ander medium dan per e-mail. E-mail je veel vertrouwelijke gegevens naar dezelfde ontvanger? Dan kun je een gezamenlijk wachtwoord afspreken en steeds dat wachtwoord gebruiken.
 8. Stel nu de kennisgevingsmail op voor de ontvanger. Vul het onderwerp in en pas eventueel het bericht aan. Wanneer je klikt op ‘Transactie starten’, wordt het bericht verstuurd. De ontvanger kan het vertrouwelijke bericht of het bestand dan downloaden vanuit de e-mail.

Hoe lang duurt het?

Wij streven er na een vooroverleg omgevingsvergunning binnen 20 werkdagen af te handelen.

Extra informatie

Een ingediende aanvraag omgevingsvergunning wordt gepubliceerd, net als het uiteindelijke besluit. Als er een besluit is genomen kunnen andere dit besluit inzien. Vermeid daarom het vermelden van persoonsgegevens in de bijlagen van de aanvraag. De gemeente anonimiseert documenten als dit nodig is.