Als u een evenement wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Het kan zijn dat u zich moet houden aan bepaalde regels, zoals:

 • een maximum aantal personen;
 • een bepaalde begin- en eindtijd;
 • geen muziek voor of na bepaald tijdstip;
 • geen activiteiten op de weg of die het verkeer storen;
 • geen grote voorwerpen plaatsen.

Om het vergunningensysteem en het aanvragen van een vergunning voor u te vereenvoudigen, is op 1 januari 2016 het Evenementenbeleid gemeente Bergeijk 2016 van kracht geworden.

Wat kost het?

Zie de bedragen in de legesverordening Titel 3, Hoofdstuk 2.

Direct regelen

Een goede spreiding van evenementen draagt bij aan het succes van uw evenement. Om een goede spreiding van evenementen te bevorderen verzoeken wij u met klem, alvorens een datum voor uw evenement te kiezen, de uitagenda te raadplegen: www.visitbergeijk.nl/nl/uitagenda

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning voor een groot evenement (categorie B, evenementenbeleid gemeente Bergeijk 2016) minimaal 12 weken voorafgaand aan het evenement aan bij de gemeente.

Ook de melding van een klein evenement (categorie A, evenementenbeleid gemeente Bergeijk 2016) doet u bij de gemeente. Doe dit minimaal 4 weken van tevoren.

Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • naam van de organisator
 • naam van de contactpersoon op het evenement
 • omschrijving van activiteiten op het evenement
 • datum en tijdstip van het evenement
 • datum en tijdstip van het opbouwen en afbouwen van het evenement
 • verwacht aantal bezoekers of deelnemers
 • beschikbare hulpploegen, zoals EHBO en beveiliging
 • of er straten afgesloten moeten worden
 • verwachte geluidsproductie (soort, tijd, locatie)
 • wijze van stroomvoorziening van het evenement
 • of u zwak-alcoholhoudende dranken schenkt
 • tekening van het terrein of de route
 • technische gegevens over bouwwerken op het evenemententerrein
 • hoe en door wie het terrein na afloop wordt schoongemaakt

Andere vergunningen of ontheffingen

Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een parkeerontheffing of ontheffingen voor het schenken van alcohol of het afsteken van vuurwerk.

Extra informatie

Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.