Voortgang

 1. Afgerond: Aftrap herinrichting Hobbel - Broekhovenseweg -

  Op de informatieavond is het voornemen bekend gemaakt en is het proces toegelicht. Als laatste is een klankbordgroep geformeerd. Met de klankbordgroep willen we een aantal sessies doorlopen, waarin de klankbordgroep kan zorgen voor input en feed back van voorstellen, om uiteindelijk samen tot een ontwerp te komen.

  Download de presentatie van de informatieavond van 26 april 2022

 2. Afgerond: Klankbordbijeenkomst 1 -

 3. Nog te doen: Klankbordbijeenkomst 2 -

  Samenkomst klankbordgroep

 4. Nog te doen: Ontwerp herinrichting Hobbel - Broekhovenseweg

  Terugkoppeling ontwerp dat samen met de klankbordgroep tot stand gekomen is in een algemene informatieavond.

 5. Nog te doen: Opstart voorbereiding realisatie

  Eind 2022

 6. Nog te doen: Informatieavond uitvoering

  Begin 2023