Ten behoeve van de bereikbaarheid, aantrekkelijkheid en leefbaarheid van het centrum van Bergeijk is het wenselijk om de aanwezige parkeerplaatsen tijdens winkeltijden zoveel mogelijk vrij te houden voor (kortparkerende) bezoekers.

De blauwe zone is van kracht op het parkeerterrein Elsenhof en langs het Hof, tot de aansluiting op de Eerselsedijk. Ook het gedeelte van het Hof vanaf 'Tante Thee Eten en Drinken' richting en tot de Dr. Rauppstraat is onderdeel van de blauwe zone.

In een blauwe zone mag u niet lang parkeren. Als u wilt parkeren in een blauwe zone, bent u verplicht om een parkeerschijf te gebruiken.

De blauwe zone geldt van:

  • maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 18.00 uur,
  • vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur en op
  • zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

De maximale parkeerduur, met gebruikmaking van een blauwe parkeerschijf, is 2 uur.

  • De blauwe zone is bedoeld om langdurig parkeren tegen te gaan.
  • Met een ontheffing kunt u langer parkeren in de zone.
  • U kunt een ontheffing aanvragen als u in dit gebied woont of werkt én u wilt langer parkeren in de blauwe zone.

DigiD linkOntheffing parkeerschijfzone, aanvragen

Wat moet ik doen?

  • U stelt de parkeerschijf in op het tijdstip van aankomst.
  • U plaatst de parkeerschijf zichtbaar achter de voorruit.

Ontheffing voor bewoners

U kunt ontheffing aanvragen bij de gemeente als u in dit gebied woont én u wilt langer parkeren in de blauwe zone.

Ontheffingen voor bedrijven

U kunt voor uw bedrijf meerdere zakelijke ontheffingen aanvragen. De gemeente bepaalt hoeveel ontheffingen uw bedrijf krijgt.

Wat kost het?

Zie de legesverordening (Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening, Titel 1 Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer).

Extra informatie

Een parkeerschijfzone is een maatregel om kort parkeren te bevorderen. Het instellen van de maximum parkeerduur is echter hinderlijk voor bijvoorbeeld bewoners. Het College van Burgemeester en Wethouders verleent op een daartoe strekkend verzoek ontheffingen. Hiervoor heeft het bestuur strikte voorwaarden gesteld.

Bewoners/huurders van het binnen de parkeerschijfzone gelegen gebied kunnen een ontheffing aanvragen. Deze ontheffing geeft de ontheffinghouder het recht om op alle momenten en tijdstippen vrij te parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen binnen de parkeerschijfzone gedurende de geldigheidsduur van de ontheffing.

Tijdelijke parkeerontheffing

Deze ontheffing verschaft de ontheffinghouder het recht om vrij te parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen binnen de parkeerschijfzone gedurende een bepaalde termijn tot een maximumtermijn van 3 maanden. De dagen van de week en de uren op een dag waarvoor de ontheffing geldt kunnen per ontheffing bepaald worden en kunnen variëren per ontheffinghouder. Gegadigden voor een tijdelijke ontheffing zijn bv. kermis- en evenementenexploitanten en aannemers van werk in het gebied.

De kosten voor het verkrijgen van een tijdelijk parkeerontheffing op kenteken binnen de parkeerschijfzone worden berekend per week.

Ontheffing bezoekers van een begrafenis

Ten behoeve van de bereikbaarheid van de kerk tijdens een begrafenisdienst kunnen bezoekers ontheffing krijgen op het verbod om te parkeren op het marktplein. Onder voorwaarden is parkeren op het marktplein dan toegestaan. De ontheffing kan aangevraagd worden door de organisatie van de begrafenis. Deze partij kan alleen bezoekers een ontheffing verlenen. Bij het gebruik van de ontheffing dient de ontheffingskaart zichtbaar onder de voorruit te worden geplaatst.

Ontheffing houder van een gehandicaptenparkeerkaart

In een parkeerschijfzone geldt de maximale parkeerduur niet voor iemand met een gehandicaptenparkeerkaart. Een houder van een gehandicaptenparkeerkaart mag dus de gehele dag op een parkeerplaats in een parkeerschijfzone staan. De gehandicaptenparkeerkaart moet hierbij zichtbaar achter de voorruit geplaatst worden.

Parkeren motor

U mag uw motor in een blauwe zone parkeren. Hiervoor hoeft u geen parkeerschijf te gebruiken. U moet uw motor wel parkeren op een parkeerplaats, niet op de stoep.